Foto: Sara Eidevald

Kyrkdetektiverna

Är du 3-5 år och vill följa med på ett spännade detektivarbete?

Kyrkdetektiverna letar efter olika saker i kyrkorummet. Här hos oss står Kumla kyrka i fokus b la med sina Per Anderssons lekfulla målningar i koret, spåren efter den gamla medeltidskyrkan i golvet och den ditmålade lilla kyrkråttan på baksidan av orgeln.

Det gäller att som en detektiv spana överallt. En övning som tränar samarbete, uppmärksamhet och noggrannhet.

Ofta kommer också någon av kyrkråttorna på besök för att berätta om allt spännande som händer i kyrkan.

Så häng på! Välkommen.

Kyrkdetektiverna för barn 3-5 år

Kumla församlingshem

Måndagar, ojämna veckor
Kl. 14.00-14.45

Jämna veckor är det Musiklek kl.14.00-14.45