Kumla kyrkas historia

En kyrka har funnits på denna plats sedan 1100-talet. Den dåvarande mindre kyrkan i romansk stil byggdes ut i olika etapper under medeltiden. Fortfarande finns dess grundmurar markerade i de mörkare kalkstenspartierna i den nuvarande kyrkans golv. Intill medeltidskyrkan fanns också ett murat klocktorn, förmodligen en s.k. kastal som användes i försvarssyfte.

S:t Torgil
Även flera inventarier från medeltidskyrkan finns bevarade. Bland annat ett altarskåp som nu förvaras på Statens historiska museum och en Mariabild som finns på Örebro läns museum. I altarskåpet finns också en bild av ett lokalt helgon, S:t Torgil, som enligt traditionen var kyrkvärd i Kumla kyrka i början av medeltiden. Han tros ha dödats för sin tros skull med kyrkans klockkläpp.

1828 revs medeltidskyrkan och en ny stor kyrka i nyklassicistisk stil uppfördes. Den ritades av arkitekt Axel Nyström och invigdes 1835.

Förödande brand
1968 brann 1800-talskyrkan ned. Bara yttermurarna och vissa inventarier kunde räddas. Församlingen beslöt att bygga upp kyrkan igen. Vid återuppbyggnaden kunde den gamla 1800-talskyrkans yttermurar användas, men interiören fick en helt ny gestalt för att bättre passa nutida gudstjänstliv. Som arkitekt anlitades Jerk Alton. För den konstnärliga utsmyckningen stod Pär Andersson (kormålning, läktarbarriärer, orglar m.m.) och Birger Boman (lidandeskrucifix, duvan ovan predikstolen m.m.). Kyrkan invigdes första söndagen i advent 1972.
 

Ytterligare en restaurering utfördes 1992. Då omdisponerades västra delen av kyrkorummet och Mariakoret kom till med ytterligare konstnärliga bidrag av Pär Andersson och Birger Boman. Kyrkan försågs även med ett nytt värmesystem och västra porten handikappanpassades.
 

För dig som vill veta mer om återuppbyggnaden rekommenderas boken ”Kumla kyrkor” av Ann Catherine Bonnier och Marian Ullén.