Foto: Sara Eidevald

Kumla kyrka

Stor och mäktig. Det är inte för inte som Kumla kyrka är huvudkyrka i pastoratet.

Kumla kyrka är belägen alldeles intill den gamla huvudvägen genom Närke, som också var kungens eriksgata. Strax sydöst om kyrkan, i en liten sänka i sluttningen, ligger det som brukar kallas Franzéns grotta. Här står sedan 1946 en minnesten över psalmdiktaren Frans Michael Franzén som var kyrkoherde i Kumla 1812-1825.

Huset väster om kyrkan, på andra sidan vägen är den gamla Kyrkskolan, byggd 1900. Söder om skolan ligger några tidigare kyrkstallar, och bortom det finns det nuvarande församlingshemmet som togs i bruk 1982. Söder om kyrkan finns det gamla församlingshemmet som ursprungligen var skola. Det byggdes 1844.

Ytterligare söderut ligger prästgården med sin huvudbyggnad från 1909 som nu inrymmer expeditionslokaler och personalrum. Flygelbyggnaden, uppförd 1967, tjänade länge som bostad för kyrkoherden. Numera är det kontor för personal.

Kyrkogården omfattar 17 hektar och utökades senast 1979.

Se Kumla kyrka i panorama vy