Foto: Sara Eidevald

Kören "Till Glädje"

Kören är ekumenisk och består av ett gäng sångglada pensionärer som övar en gång i veckan, och sjunger på olika servicehus ungefär var tredje vecka.

Vi tycker vi har en tacksam uppgift, för alla blir så glada när vi kommer och sjunger! Därav vårt namn. Kören har funnits i 25 år och är mycket aktiv och efterfrågad. 

Ett av körens kanske mest uppskattade sångtillfällen är att finnas med vid andakter på sjukhem/servicehus och olika boenden för äldre i Kumla. Naturligtvis sjunger kören även i olika gudstjänster i våra kyrkor, men också vid olika tillfällen som väntjänstträffar/gemenskapsträffar, luciafester m.m.

Vi har plats för fler i vår gemenskap! Tveka inte att ta kontakt om du är nyfiken och tycker om att sjunga och glädja andra genom musik. 

Varmt välkommen!

Kören Till Glädje

Måndagar

kl.09.30-10.30

i Johanneskyrkan (Equmenia)
Sveavägen 12, 692 30 Kumla