Meny

Konfirmandförälder?

Här kan du som förälder eller annan vuxen läsa mer om vad det innebär att konfirmera sig.

Det år ditt barn fyller 14 år bjuder vi i Svenska kyrkan in till konfirmandundervisning. Detta är ett erbjudande till alla tonåringar. Att bli sedd och förstådd i tonåren är viktigt. Att få tala om livet, tron, kärleken och sexualitet på vägen mot vuxenvärlden är värdefullt.  Alla är välkomna att delta i konfirmandundervisningen i den församling där man bor eller i någon annan av Svenska kyrkans församlingar. Har ert barn behov av särskilt stöd, vill vi som arbetar i konfirmandverksamheten också göra det möjligt och meningsfullt för hen att delta.

Hur går det till?
Konfirmandarbetet sker i större eller mindre grupper. Med Bibelns berättelser, böner, sånger och psalmer som utgångspunkt vill vi hjälpa ungdomarna att förstå sig själva, andra och Gud bättre. Vi gör det genom olika skapande verksamheter,
t ex drama, musik, lek och läger, med andakter och genom att helt enkelt fika och umgås tillsammans.

Under konfirmandtiden är man aktiv i sin församling, t ex genom ta reda på och uppleva vad det är att fira gudstjänst. Läger är en annan viktig del av konfirmationstiden och att åka på läger under en kortare eller längre tid ger ofta möjlighet att lära känna sig själv och andra. Läger ingår i all konfirmation, oavsett vilken form man väljer och när man konfirmeras. Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst.

Vad är målet?
Konfirmationens mål är att utrusta konfirmanden med goda redskap för att leva ett bra liv i världen. Kyrkan vill vara en plats där alla kan bli mer trygga i sig själva, känna gemenskap i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och tillsammans i konfirmandgruppen.

Tiden som konfirmand vill också ge redskap att se den kristna tron i relation till andra livsåskådningar samt ge respekt för människor med annan övertygelse.
Vi hoppas få träffa ditt barn i våra konfirmandgrupper!


 Bo Jernberg- präst