Vigselpar med blomster
Foto: Magnus Aronson

Hur gör vi för att gifta oss i kyrkan?

Vigseln är ett stort och högtidligt ögonblick. Ett minne att vårda ömt och ta fram när det vardagslivet känns grått. Därför är det viktigt för de flesta brudpar att det blir som man tänkt sig. Det gäller att förbereda sig väl vare sig man väljer en liten, intim ceremoni eller en stor tillställning med släkt och vänner.

Finns det formella krav för att få gifta sig?
Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas. För att få gifta sig i Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.

Ni måste ha ansökt och om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Hinder för äktenskapet är till exmepel att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll.  Är parterna under 18 år krävs särskilt tillstånd.

Blankett för hindersprövning kan laddas ner på Skatteverket hemsida. Den fylls i av båda parter tillsammans. Intyget man får är giltigt i fyra månader. Samtidigt med ansökan skickar man in en blankett där man anger vilket eller vilka efternamn man kommer att bära efter vigseln.

För övrigt behövs en präst, två vittnen och en eller två ringar, efter eget val.

Kostar det något?
Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan. Men om ni däremot väljer en annan kyrka än den egna församlingen, behöver ni dock en blankett som vigselförrättaren ska fylla i för församlingarnas egen bokföring. Blanketten kan antingen tas ut i hemförsamlingen eller i den församling där vigselkyrkan är belägen.

Måste man gifta sig i kyrkan?
Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns.

Kan vi gifta oss utomlands?
Svenska kyrkan har församlingar runt om i världen och många par väljer att gifta sig i en svensk kyrka utomlands. Många av utlandsförsamlingarna har vigselrätt.
De som inte har det erbjuder kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap. Om ni vill boka vigsel eller välsignelse i en svensk kyrka i utlandet tar ni kontakt med respektive vigselpräst eller kontaktperson i den aktuella kyrkan.