Foto: Karl Frank

Hardemo kyrkogård

Hardemo kyrka och omkringliggande kyrkogård är belägen i norra änden av en långsträckt ås. Denna har antagligen varit bebyggd ända sedan stenåldern, vilket vittnar om en mycket tidig begravningssed.

Torshögen i Skyberga strax intill, är en av Närkes största gravhögar. Från kyrkbacken som är omsluten av en stenmur, blickar man ut över den bördiga jordbruksbygden. Här kan besökaren uppleva den skira grönskan på fälten om våren. Se de böljande sädesfälten, känna den mättade doften av mognande gröda och njuta av den prunkande växtligheten på kyrkogården om sommaren. De stora träden och den lummiga grönskan gör också att många fåglar gärna häckar här.

Norr om kyrkan finns S:t Olofs källa, där enligt sägnen, Olof den helige döpte Hardemobor på sin pilgrimsresa mot Trondheim. Än idag döps barn vid källan i en friluftsgudstjänst i slutet av juli. I Hardemo, på platsen för den nuvarande kyrkan, uppfördes troligen redan i början av 1100-talet, en mindre stenkyrka med långhus. En stenkista från 1000-talet belägen norr om kyrkan vittnar också om området tidigt varit en begravningsplats.

I miljön kring kyrkan, som är av riksintresse för kulturmiljövården, finns flera karaktäriska byggnader typiska för ett sentida sockencentrum. Här finns sockenstuga, en byskola och en prästgård belägen ett hundratal meter bort från kyrkan längs med byvägen.

2008 anlades ett hundratal askgravplatser på norra delen av kyrkogården. I samband med det anlades en pergola med en vackert utsmyckad vägg i smide där kaprifolen slingrar sig på vår och försommar.