Hardemo kyrka
Foto: David Gelinder

Hardemo kyrkas historia

Redan i början av 1100-talet fanns en kyrka på platsen för den nuvarande. Åtminstone ett anspråkslöst kapell av trä.

Av gravfynd som gjorts på kyrkogården kan man sluta sig till att den första kyrkan förmodligen varit belägen något längre norrut än den nuvarande. Mot slutet av 1100-talet uppfördes emellertid den stenkyrka, varav nu endast återstår det mycket välbevarade kyrkotornet. Stenhuggerierna låter ana en påverkan från Lunds domkyrka. Av särskilt intresse är också portalens överstycke som är försedd med en ålderdomlig relief föreställande ett träd omgivet av två hästliknande djur. Det mesta av denna portal gick tyvärr förlorad när medeltidskyrkan revs på 1760-talet.

Kyrkan som byggdes upp blev bredare och fick mycket väl avvägda proportioner. Delar av medeltidskyrkans innertak, utsmyckat med målningar från 1600-talet, bevarades dock och har senare satts upp som tak i tornets bottenvåning. Kyrkans interiör fick sin nuvarande prägel vid en restaurering 1982-83 som leddes av arkitekt Jerk Alton.