Gruppen för internationellt arbete

Kumla pastorat känner ansvar för att engagera sig i den världsvida kyrkan. Därför är ett aktivt arbete med vänpastorat och Act Svenska kyrkan en viktig del.

Kumla pastorat har ett vänpastorat som vi har nära kontakt med. Det är Maruku pastorat i nordvästra Tanzania.Vi har en kontinuerligt utbyte med Maruku genom regelbunden kontakt. Vi försöker också stötta genom att bl.a. samla in pengar til olika lokala projekt i Maruku.

Varje år deltar vi i Act Svenska kyrkans fasteaktion och julinsamling med olika arrangemang. Bland annat en uppskattad barnloppisdag på våren. Vi är också med och stöttar den rikstäckande kampanjen "Världens barn".

För närvarande arbetar vi också med ett lokalt klädprojekt där vi samlar in kläder för bebisar upp till storlek 80. Dessa packas sedan i s.k. babypaket och skickas iväg till behövande världen över via organisationen Human Bridge.  

Maruku pastorat i Tanzania

Är vårt vänpastorat och utgörs av tre församlingar likt kyrkan här i Kumla. Det ligger söder om ekvatorn i Tanzania. Från Kumla pastorat är vi med och stöttar olika projekt, just nu inom ramen för vatten och utbildning.

Packa babypaket för de minsta

Är du sugen på att göra en insats? Vi tillverkar och packar s.k. babybaket som vi skickar via organisationen Human Bridge till katastrofområden och flyktingläger.

Act Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi samarbetar bland annat i ACT-alliansen där kyrkorna världen över bekämpar fattigdom och orättvisor med samlad kraft.

Ge en gåva via swish

Vill du, finns möjlighet att ge kollekt eller en gåva till vårt internationella arbete via tjänsten swish.

Bönekalender 2022

Som ett led i samarbetet med vänpastoratet Maruku i Tanzania har vi skapat en gemensam bönekalender. Här får vi som församlingar påminna oss om vårt gemensamma uppdrag, att göra Jesus Kristus känd, sedd och älskad. Be gärna med oss och för oss!

Gruppen för Internationellt arbete

Vill du komma i kontakt med gruppen för internationellet arbete, kontakta organist Anna Martinson.

E-post: anna.martinson@svenskakyrkan.se 

Lyssna till Tanzaniska sånger

Körledare Jonathan Mutakyawa från Tanzania och organist Anna Martinson har ett mångårigt musikaliskt samarbete. Nu bjuder de på några av sångerna från deras sånghäfte ”Yesu ni nuru - Jesus är vårt ljus”. Inspelningarna är från Kumla kyrka med Jonathan Mutakyawa, Anna Martinson, Christian Wallentin och Susanna Englund.

Tanzaniska sånger

Ndakuhaki

Vad kan jag ge dig Herre

Daima

Gud min Fader, du är med i allt

Upendo Mungu ni Pendo

Tacka Gud för kärleken Han ger

Mwokozi Amefufuka

Sjung med oss! Sjung en glädjesång

Zamuranza

Ingen är som Jesus Kristus vår Herre

Bwana Wetu Yesu

Jesus vår Herre kan