Förtroendevald

Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan innebär ett engagemang i församlingen, samt ett ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter kan genomföras.

Som förtroendevald är man engagerad i kyrkoråd, kyrkofullmäktige och i olika utskott. Till dessa uppgifter väljs man genom kyrkovalet vart fjärde år.

I Kumla pastorat finns ett kyrkoråd, ett kyrkofullmäktige och tre församlingsråd. Kyrkorådet fungerar som pastoratets styrelse och här sitter förtroendevalda från alla våra tre församlingar. 

I Kyrkofullmäktige klubbas budgeten en gång per år. Församlingsråden fungerar bland annat som rådgivande instanser till det gemensamma kyrkorådet.

Kyrkorådet
Ordförande: Torbjörn Ahlin tfn: 073-84 27 454
1:e vice ordförande: Lars Malmberg tfn: 076-026 90 59

Kyrkofullmäktige
Ordförande: Gudrun Persson tfn: 070-453 19 71 
1: vice ordförande: Lars Malmberg tfn: 076-026 90 59 
2: vice ordförande: Svenerik Blom tfn: 070-557 55 55 

Församlingsråd
Kumla
Ordförande: Carl-Johan Löthgren tfn: 070-233 14 10
1:e vice ordförande: Sten Persson tfn: 070-469 18 80

Ekeby
Ordförande: Sture Edin tfn: 070-603 25 09
1:e vice ordförande: Gudrun Persson tfn: 070-453 19 71

Hardemo
Ordförande: Gerd Gulleberg Johnson tfn: 070-524 38 46
1:e vice ordförande: Torbjörn Ahlin tfn: 073 -84 27 454