En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Att vara förtroendevald i Kumla pastorat

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Mellan valen, som är vart fjärde år, går det bra att kontakta de förtroendevalda med dina frågor eller förslag. 

Församlingsråd

I varje församling i Kumla pastorat finns det ett församlingsråd som bland annat beslutar om församlingens gudstjänstliv. Församlingsrådets ledamöter utses av kyrkofullmäktige efter ett nomineringsmöte i församlingen.

Kyrkoråd

De tre församlingarna - Kumla, Ekeby och Hardemo - har ett gemensamt kyrkoråd som tar beslut som rör församlingarnas budget, personal, kyrkogårdar, verksamheter med mera. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.

Kyrkofullmäktige

Kumla pastorats kyrkofullmäktige är pastoratets högst beslutande instans. Fullmäktige utses genom direktval vart fjärde år när det är kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingarnas budget, församlingsinstruktion, fastigheter med mera.

Kontakta de förtroendevalda

Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan innebär ett engagemang i församlingen, samt ett ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter kan genomföras.