Språkcafé
Foto: Sara Eidevald

Ideellt arbete

Är du en person som gärna vill hjälpa andra? Bär du till och med på ett glödande hjärta men vet inte var du ska tända det? I så fall får du gärna fundera på om du vill bli en ideell medarbetare hos oss.

Det är roligt att göra något för andra och man trivs där man behövs! När vi träffas omkring något som intresserar, växer vi själva och bidrar också till andras växt. Delad glädje är dubbel glädje! 

I våra församlingar behövs hjälp med både punktinsatser och med uppgifter som innebär ett mer regelbundet engagemang. Finner du något av nedanstående intressant, hör gärna av dig!

Besöka äldre
Vill du lindra ensamhet? Besöka våra äldre, kanske läsa högt eller hjälpa till på annat sätt? Då kan du bl.a arbeta som värd/värdinna vid andakter på äldreboenden eller i serveringsgrupper. Gruppen träffas några gånger/ termin.

Skolkyrka
Vi bjuder in elever från förskoleklass upp till årskurs 9 till olika vandringar och studiebesök i våra kyrkor under året. I samband med dessa behövs ibland punktinsatser. Det kan handla om alltifrån att spela nunna på medeltidsvandring till att ordna med lunch.

Tillverka och packa babypaket
Vi tillverkar och packar babypaket som skickas vidare via organisationen Human Bridge till konflikthärdar och katastrofområden runtom om i världen. Läs mer här

Kyrkvärd i gudstjänsten
Som kyrkvärd hjälper du till i samband med våra gudstjänster i kyrkorna. Välkomnar gudstjänstdeltagare, delar ut psalmböcker, tar upp kollekten, visar rätt. Din roll handlar mycket om att välkomna människor - så tveka inte att höra av dig om du tycker detta är en uppgift för dig.

Textläsare i gudstjänsten
Som textläsare läser du högmässans texter på söndagarna kl. 10.00 i Kumla kyrka. Vi behöver även textläsare på arabiska.

Kyrkkaffegruppen
Som medarbetare i kyrkkaffegruppen ansvarar du för söndagens kyrkkaffe under terminerna. Två värdar behövs varje söndag och även fler i samband med större arrangemang som t ex konserter o dylikt. Gruppen träffas två gånger/år.

Njutbart sommarcafé och våfflecafé i Hällabrottets kyrka
Under sommarveckorna inbjuder vi till sommarcaféer i Kumla församlingshem och i Hällabrottets kyrka. Vi tar tacksamt emot hjälp med öppning/stängning/bakning/kaffekokning etc. Har du idéer till eller kan bidra med sång/musik och eller brinner för ett speciellt ämne du vill dela med dig av, hör av dig!

Här kan du läsa mer om ideellt forum