Foto: Karl Frank

Ekeby kyrkogård

Ekeby kyrkogård är belägen norr och söder om Ekeby kyrka. Området karakteriseras av en öppen och plan yta som i öster vetter ut mot Kvismare ängar och västerut sträcker sig in mot samhället.

Lönn och lindträd sträcker sina kronor mot Ekeby kyrktorn och för en ojämn kamp mot blåsten på den vindpinade Närkeslätten. Fyndet av en så kallad eskilstunakista pekar på att det antagligen funnits en gravplats här sedan 1000-talet.

Kyrkogården omges av en ringlande stenmur med en s.k. stiglucka eller murad portal som rekonstruerades 1966. 2014 inleddes en totalrenovering av muren på den östra sidan av den gamla kyrkogården. Sten för sten plockades ner, stenlocken byttes ut och sen fogades allt om för hand.

Ekeby kyrkogård

 På området finns också ett gravkapell i samma stil som kyrkan från 1959. För övrigt är kyrkogården präglad av den jordbruksbygd som omgärdat den i århundraden – i öster vidsträckta fält, i väster församlingshem, skola och friliggande villor. 

De äldsta nu bevarade gravarna är från sent 1600-tal och bär ståtligt uthuggna figurer och ornament. Andra är helt omärkta. En grav som väckt mycket förundran är den över syskonen Andersson från Björka. Graven, i form av en större järnplakett, är belägen på den södra sidan och är från 1800-talet. Här ligger inte mindre än tretton små syskon, som alla utom en dog innan de fyllt två år. Antagligen föll de offer för engelska sjukan. Den rödmålade mindre ekonomibyggnaden sydost om kyrkan tillkom på 1990-talet och inrymmer lunchrum för personalen samt garage.

2008-2009 utökades kyrkogården med ett helt nytt gravområde på den norra sidan. Här finns nu jordgravar, askgravar, askgravlund och en minneslund. Genom vackert anlagda gångstråk porlar en liten bäck och besökaren kan njuta av perenna blommor av olika sorter. På våren spirar tulpaner och narcisser och i juni prunkar sommarblommorna.

Till skydd mot vinden på närkeslätten ståtar olika slags träd som till exempel bergskörsbär, lind och rödek.