Foto: Ulrika Arenius

Ekeby kyrka

Mitt på slätten. Omgiven av jordbruksmark och lindar. Här ståtar Ekeby kyrka - vacker i sin gula puts och med ett stolt torn som stäcker sig mot himlen.

Ekeby kyrka är från 1700-talet och mycket populär som vigselkyrka. Romantisk i sin stil, men också vardagsansvänd - inte minst i samband med andakter och gudstjänster i barnverksamheten.

På sommaren hittar många turister hit då vägkyrkan hålls öppen med hjälp av idella krafter. På vinterhalvåret arrangeras flera adventsgudstjänster och julkonserter.   

Kyrkan används även för olika skolvandringar under läsåret - och kontakten med Ekeby skola är god.

Av tradition, som så ofta på landsbygden, är församlingen nära förknippad med hembygdsföreningen. Vill du åka ut och besöka kyrkan utöver öppentid, finns alltid någon som gärna ställer upp och berättar.

Se Ekeby kyrka i panoramavy