Foto: Sara Eidevald

Hällabrottets kyrka

Välkommen till Hällabrottets kyrka! Kyrkan är en del av Kumla församling, men utövar ett eget församlingsliv i samhället Hällabrottet utanför Kumla.

Välkommen till  allla våra gudstjänster!
Det är vår förhoppning att vi alla ska hämta kraft och styrka ut våra gudstjänster och uppleva frid, glädje och hopp! Men också att vi kan vara här när livet inte bär oss och vi behöver stöd.  

En kyrka för alla tillfällen
Det finns möjlighet till dop, vigsel och begravning i Hällabrottets kyrka. Tag kontakt med pastorsexpeditionen för bokning och information tfn:019-58 93 00.

Välkommen till en kyrka mitt i vardagen!