Foto: Magnus Aronson

Samtal om tro för vuxna

”Ingen kan säga hur ett päron smakar, utan att smaka på ett. Så är det också med tron”. Ylva Eggehorn, författare

”En afton i maj blev jag ganska oförmodat inbjuden på te hos Gud. Jag kände mig självfallet mycket hedrad och infann mig punktligt. Gud hade vid tillfället iklätt sig skepnaden av en krokodil. Jag dristade mig till att fråga varför och Gud svarade:
- Eftersom det bäst motsvarar din uppfattning om mig.”
Ur ”Om godheten” av Willy Kyrklund

Vårt behov av samtal är speciellt stort i vissa av livets skeden. I Svenska kyrkan erbjuds möjligheten att samtala och dela sina funderingar. Både i enskilda samtal och tillsammans med andra.

Vuxenväg till tro, även kallat katekumenat, vänder sig till vuxna som söker en tro. Kanske är du odöpt, okonfirmerad eller ovan vid kyrkans liv? I katekumenatet möter du människor som är aktiva i kyrkan. Tillsammans med andra får du möjlighet att samtala om den kristna tron. Katekumenatet tillåter det långsamma växandet på trons väg. I en liten grupp får du dela din livshistoria, komma med dina frågor och i din egen takt finna en personlig tro. Du får vägledning, handledning och undervisning utifrån dina frågeställningar och erfarenheter.