Foto: Sara Eidevald

Hardemo kyrkokör

Kyrkokören i Hardemo har funnits i hundrafyrtio år. Dagens kör sjunger flerstämmigt och medverkar både i gudstjänster och ger egna konserter. Vi tar gärna emot fler körsångare!

Hardemo kyrkokör räknar alltså 1878 som startår, men är i realiteten kanske ännu äldre. Initiativtagare till kören sägs ha varit kyrkoherde C J Klingberg, som också såg till att kyrkan fick sin första orgel1873. Körens förste ledare var Johan Halldin, klarinettist och f.d. fältmusikant vid Kungliga Nerikes regemente. Så på1880-talet kom Karl Emil Schill tillHardemo som ordinarie klockare och skollärare. Med ”eld och lågor för alltvad sång heter” tog han sig an kören med både entusiasm och disciplin. Under kommande år lades grunden till dagens fyrstämmiga kyrkokör.

Sångarglädje och hembygdskänsla
Under åren har kören fortsatt att utvecklas. Körens repertoar har företrädesvis utgjorts av klassisk körmusik av alla de gamla mästarna. Tillsammans med Kumla musiksällskap och körsångarefrån hela Sydnärke, har kören tillexempel framfört avancerade verk som Haydns Skapelsen, Mozarts kröningsmässa och Lars-Erik Larssons Förklädd Gud. Kyrkokören sjunger framför allt i gudstjänsterna. Första advent och påskdagen är stående inslag. Utöver det ger kören en årlig vårkonsert och en nyårskonsert. Vanligtvis med medverkande solister och instrumentalister från bygden. Varje år luftas även struparna utomhus vid det årliga valborgsmässofirandet vid Skeftasberget.

Hardemo kyrkokör

Hardemo kyrka

Tisdagar 18:30-20:30