Kistdekoration
Foto: Sara Eidevald

Begravning

När någon dör skakas tillvaron i sina grundvalar. Ingenting blir längre sig likt och tillvaron ter sig kaotisk. Ofta behöver man fixa det praktiska, samtidigt som man behöver få tid att sörja den som gått bort. Som församling vill vi finnas som stöd och erbjuda hjälp.

Kistdekoration

Planera begravningen

Gudstjänst och minnestund

Psalmer och bibeltexter

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten.

Kumla församlings bårtäcke

Begravning - ett värdigt farväl

När någon dör skakas tillvaron i sina grundvalar. Ingenting blir längre sig likt och tillvaron kan te sig kaotisk. Genom begravningsgudstjänsten ges möjlighet att ta avsked på ett värdigt sätt. Begravningen blir ett avslut och en början.