Kyrkogårdarna och Kyrkogårdsexpeditionen

För de allra flesta av oss är ordet kyrkogård något som väcker känslor, vare sig det är i positiv eller negativ bemärkelse. Oavsett vilket är kyrkogården en plats där vi vårdar minnet av dem som gått före oss. Har du frågor om t.ex. gravar och skötsel kontaktar du kyrkogårdsexpeditionen.

Gravarna utmärker den dödes vilorum och här får vi både sörja och minnas. Kyrkogården är också en plats där vi blir påminda om att livet går vidare, trots sorg och mörker. Trädens spirande knoppar om våren, det sköra grässtrået som vajar i sommarvinden och svalornas flykt över kyrkogårdsparken rymmer hoppet om en ny tid med ljus och glädje.

Det är vår förhoppning att du som besökare och anhörig ska uppleva våra kyrkogårdar som en värdig och rofylld plats. Vi hoppas att de ska förmedla känslan av frid, ro, tacksamhet och eftertänksamhet.

Nyheter inom begravningsverksamheten

Gravvård

Gravplatstyper

På våra kyrkogårdar erbjuder vi olika former för gravsättning. Ta gärna kontakt med oss på kyrkogårdsförvaltningen så berättar vi mer.

Grundskötsel av gravar

På våra kyrkogårdar kan man välja mellan att sköta sin rabatt själv eller betala för att vår personal sköter den.

Gravrättsinnehavare

Hur stor ska graven vara, hur många ska kunna vila där? Är det aktuellt med minneslund? Om man ska välja en ny grav är det viktigt att ta tid på sig och fundera igenom sina önskemål.

Gravsättning

Svenska kyrkan är, på de flesta orter, ansvarig för att bereda gravplats på kyrkogård eller allmän begravningsplats till alla som avlidit. Detta gäller oavsett vilken tro den avlidne haft.

En gravsten tittar fram genom grönskan.

Kungörelsedelgivning om förverkande av gravrätt vid uppenbar vanvård

Gravrättsinnehavare som inte kan nås då uppgifter om vilka de är eller att adresser till dem saknas delges beslut genom en kungörelsedelgivning.

En skylt med en QR-kod som skannas av en mobiltelefon

Digitala kyrkogårdsguider

En kyrkogård rymmer många minnen. Här finns intressanta levnadsöden och spännande livsberättelser. Genom att skanna QR-koder kan du få höra mer om några av de mer välkända personerna som vilar på kyrkogården.

Besök kyrkogården hemifrån

Nu har du möjlighet att besöka Kumla pastorats kyrkogårdar och se dig omkring medan du själv är någon annanstans.

Kyrkogård- och fastighetsenheten

Kyrkogård- och fastighetsenheten tar hand om Kumla, Ekeby och Hardemo kyrkogårdar och dess fastigheter. Har du en fråga som rör gravplats och skötsel är det hit du vänder dig.

Kumla kyrkogård

Kumla kyrkogård, som utgör den största av de tre kyrkogårdarna i pastoratet är uppdelad i fem delar; norra, södra, östra och västra, samt nya kyrkogården.

Ekeby kyrkogård

Ekeby kyrkogård är belägen norr och söder om Ekeby kyrka. Området karakteriseras av en öppen och plan yta som i öster vetter ut mot Kvismare ängar och västerut sträcker sig in mot samhället.

Hardemo kyrkogård

Hardemo kyrka och omkringliggande kyrkogård är belägen i norra änden av en långsträckt ås. Denna har antagligen varit bebyggd ända sedan stenåldern, vilket vittnar om en mycket tidig begravningssed.