Kyrkogårdarna och Kyrkogårdsenheten

För de allra flesta av oss är ordet kyrkogård något som väcker känslor, vare sig det är i positiv eller negativ bemärkelse. Oavsett vilket är kyrkogården en plats där vi vårdar minnet av dem som gått före oss. Har du frågor om t.ex. gravar och skötsel kontaktar du kyrkogårdsenheten.

Gravarna utmärker den dödes vilorum och här får vi både sörja och minnas. Kyrkogården är också en plats där vi blir påminda om att livet går vidare, trots sorg och mörker. Trädens spirande knoppar om våren, det sköra grässtrået som vajar i sommarvinden och svalornas flykt över kyrkogårdsparken rymmer hoppet om en ny tid med ljus och glädje.

Det är vår förhoppning att du som besökare och anhörig ska uppleva våra kyrkogårdar som en värdig och rofylld plats. Vi hoppas att de ska förmedla känslan av frid, ro, tacksamhet och eftertänksamhet.

Kartor på kyrkogårdarna