Foto: Karl Frank

Åk 4 & 5 - Bibeläventyret

Vi erbjuder årskurs 4 och 5 ett pedagogiskt undervisningsprogram om Bibelns berättelser. Bibeläventyret är utformat i enlighet med läroplanens riktlinjer.

Bibeläventyret är ett undervisningsprogram som vi i Svenska kyrkan genomför tillsammans med våra andra kyrkor här i Kumla. Vi erbjuder årskurs 4 & 5 att ta del av Bibelns berättelser. Vi genomför Bibeläventyret på skolan, på skolans villkor.

Bibeläventyrets upplägg

När vi besöker årskurs 4 börjar vi med att berätta om gamla testamentet. VI återkommer i årskurs 5 och då berättar vi nya testamentet. Med hjälp av rörelser, drama, nyckelord, trolleri, rim och rap leker vi in kunskaperna. På så vis ger vi alla elever en chans att kunna tillgodo göra sig berättelserna.

Bibeln idag

Enligt läroplanens riktlinjer ger vi barnen en möjlighet att lära sig och förstå Bibeln. Skrifterna i Bibeln har bidragit till de grundläggande värderingar som finns med i vår kultur idag.

Läs mer om Bibeläventyret här.

Är er klass intresserad av Bibeläventyret så ta gärna kontakt med Anette Gustavsson.