Kistdekoration
Foto: Sara Eidevald

Planera begravningen

Gudstjänst och minnestund

För själva begravningsgudstjänsten finns en given ordning. Griftetal, bön, psalmsång, bibelläsning, överlåtelse och avsked är moment som alltid finns med. Utöver det har anhöriga möjligheter att komma med personliga önskemål. Solosång, diktläsning och möjlighet att spela musik från original-cd är vanliga exempel.
– Jag försöker ta stor hänsyn till de anhörigas önskemål, utan att för den skull lämna grundstommen i begravningsceremonin. Som kristen är det min tro att Guds kärlek och omsorg omfattar alla människor i livets olika skeden. Själva begravningsceremonin uttrycker det, även om man som anhörig inte vet vad den avlidne själv hade önskat, säger en präst i Kumla församling som är van att möta sörjande.

När prästen fått uppgifterna om den avlidne från kyrkobokföringen och begravningsbyrån, ringer han/hon upp de anhöriga och bestämmer tid för möte.  
– Jag frågar alltid om det är okej att jag gör hembesök. De allra flesta svarar ja. Ofta är det lättare att samtala om både begravningen och den avlidne i sin egen hemmiljö, menar prästen.  

Under hembesöket försöker prästen få en uppfattning om hur den avlidne var som person, speciella önskemål inför begravningsgudstjänsten, gravskick och hur många som kan tänkas komma. Prästen vill också höra de anhörigas berättelse.
– Inträffade dödsfallet hastigt? När skedde det? Hur var det innan? En sörjande människa behöver få sätta ord på det som är svårt. Som präst lyssnar jag och försöker förstå var i sorgebearbetningsprocessen de anhöriga befinner sig.

Minnesstund
I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Efter begravningen finns möjlighet att ta kontakt med prästen för fortsatta samtal. Den som mist sin make/maka/sambo eller barn, inbjuds även till en samtalsgrupp för sörjande som leds av en diakon eller en präst.