Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst.

Begravningsavgiftens storlek bestäms av huvudmannen för begravningsverksamheten. I Stockholm och Tranås är det kommunen, i övriga Sverige Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Avgiften grundas på den lokala verksamhetens kostnader och kan variera över landet. Avgiften bekostar anläggning samt skötsel och underhåll av allmänna ytor och byggnader på kyrkogårdarna. 

För den som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning – med präst, kyrkomusiker och upplåtelse av kyrka – i kyrkoavgiften. Detta gäller även om man väljer att ha begravningsgudstjänsten i annan församling än i hemförsamlingen. 

För den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar dödsboet för begravningscermonin.