Kumla församlings bårtäcke
Foto: Sara Eidevald

Begravning - ett värdigt farväl

Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför.

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras. Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravningsgudstjänsten är en möjlighet att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt känns outhärdligt.

När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ.
Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. När sorgen drabbar oss är det viktigt för oss människor att vi tar oss tid och att fundera och samtala kring livet och döden och om meningen med allt. Svenska kyrkan vill gärna erbjuda hjälp till detta. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. Så även i Kumla. Välkommen att kontakta oss.

 

 

Kistdekoration

Planera begravningen

Gudstjänst och minnestund

Samtalsgrupp för dig som sörjer

För dig som mist en nära anhörig, finns möjlighet att få stöd i en samtalsgrupp med andra sörjande i församlingen s.k. sorgegrupp. Gruppen består av fyra eller fem personer och leds av diakon och präst.

Psalmer och bibeltexter

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten.

Tider för begravning

Alla kyrkor  i pastoratet
Måndag kl. 14.00
Torsdag kl.10.30, 13.00
Fredag kl.10.30, 13.00 & 15.00

Vid frågor, ring vxl 019-58 93 00