Foto: Sara Eidevald

Barnkörer

Att sjunga tillsammans är kul! Svenska kyrkan i Kumla erbjuder barnkörer för olika åldrar. Häng på och dela gemenskapen som även innefattar övernattningar, läger och utflykter.

Att sjunga är roligt och utvecklande på många sätt. Barnet får lära känna sin röst och utveckla den genom hållning, andning, tonbildning, gehörsträning och gestaltning.

Vi jobbar också mycket med lusten till att sjunga genom härlig samvaro, lek och bus! Läger, utflykter och övernattningar är också kul!  

Välkommen med!

Två barn sitter i ring på golvet och klappar händerna tillsammans med en ledare.

Musiklek (4-5 år)

Är du en sångglad kille eller tjej? Tycker du om att röra dig till musik? Du är varmt välkommen till Musiklek. Sång och musik gör oss glada och när vi sjunger tillsammans blir det ännu roligare.

En flickkör övar i kyrkan. Flickornas ansikten speglas i flygelns lock.

Kumla barnkör (6-12 år) (Non stop)

Kom med och sjung och ha det extraordinärt roligt tillsammans med kompisar och körledare.

Några ungdomar står i en kyrka och viftar med armarna i luften. En kvinna står framför dem och gör likadant.

Ekeby barnkör

Tycker du om att sjunga och träffa nya kompisar? Häng på oss!