Babycafé

Vårt babycafé riktar sig till dig som förälder med barn i åldern 0-12 månader.

Babycaféet är en träffpunkt där familjer kan knyta nya kontakter och känna gemenskap med varandra.  Med vårt babycafé vill vi skapa en miljö där du och ditt/dina barn känner er som hemma. Vi umgås, samtalar om det som rör dig och ditt barn och ordnar även med enklare aktiviteter. Till exempel gör vi gipsavgjutningar av ditt barns händer och fötter som blir en fin tavla att hänga på väggen.

Vi vill även ge er möjlighet att lära känna församlingen på ett enkelt och lekfullt sätt. Med våra sångsamlingar och vår skapande verksamhet vill vi ge en inblick i Svenska kyrkans tro och liv. Vi vill även inspirera till sång och skapande verksamhet i hemmet.

Vi i personalen finns till för er och kan även vara ett stöd för vidare kontakter med t ex BVC/MVC.

Babycafé

Torsdagar i Kumla församlingshem

kl.09.00-12.00

För mer info & kontakt:
Förskollärare Åsa Oscarsson tfn 070-589 49 28

Åsa Oscarsson

Åsa Oscarsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Förskollärare