Babycafé

Vårt babycafé riktar sig till dig som förälder med barn i åldern 0-12 månader.

Babycaféet är en träffpunkt där familjer kan knyta nya kontakter och känna gemenskap med varandra.  Med vårt babycafé vill vi skapa en miljö där du och ditt/dina barn känner er som hemma. Vi umgås, samtalar om det som rör dig och ditt barn och ordnar även med enklare aktiviteter. Till exempel gör vi gipsavgjutningar av ditt barns händer och fötter som blir en fin tavla att hänga på väggen.

Vi vill även ge er möjlighet att lära känna församlingen på ett enkelt och lekfullt sätt. Med våra sångsamlingar och vår skapande verksamhet vill vi ge en inblick i Svenska kyrkans tro och liv. Vi vill även inspirera till sång och skapande verksamhet i hemmet.

Vi i personalen finns till för er och kan även vara ett stöd för vidare kontakter med t ex BVC/MVC.

Babycafé

för barn i åldern 0-1 år

Torsdagar kl. 09.00-12.00

i Kumla församlingshem

För mer info & kontakt:
Förskollärare Åsa Oscarsson

Dop

Dop

Funderar du på dop? Vad roligt! Här kan du boka ditt dop och få den information du behöver.

En bebis i sparkdräkt ligger på rygg på golvet.

Babysång

För barn från 0-12 månader. Med lätta sånger och roliga rörelser stimulerar vi musiksinne, koordination och taktkänsla hos ditt barn.

Babymassage

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan. Den ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet.