Act Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi samarbetar bland annat i ACT-alliansen där kyrkorna världen över bekämpar fattigdom och orättvisor med samlad kraft.

Kyrkor och kyrkliga biståndsorganisationer står bakom mycket av det som görs i världen både när det gäller akut katastrofhjälp, utvecklingsarbete och arbete för att påverka globala orättvisor. 

Act Svenska kyrkan är vårt internationella arbete som fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter och bygger mycket på olika "hjälp till självhjälp" projekt.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar