Personal

Det är vi som arbetar i Kumla-Tärna-Kila pastorat. Vi finns här för dig. Välkommen att kontakta oss.

  Personal ht -21

  Pastorsexpedition
  Växelnr: 0224-67 70 50
  Skicka e-post till kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se

   

  Lilian Perers
  Kanslist
  Direktnr: 0224-67 70 51

  Skicka e-post till lilian.perers@svenskakyrkan.se

   

  Per Alkstål
  Kyrkoherde
  Direktnr: 0224-67 70 52
  Skicka e-post till per.alkstal@svenskakyrkan.se

   

  Anita Sandin
  Vik. församlingsassistent (Barn och familj, Diakoni)
  Telefon: 0224-67 70 54
  Skicka e-post till anita.sandin@svenskakyrkan.se

   

  Sture Holmberg
  Vik. komminister
  Direktnr:
  Skicka e-post till sture.holmberg@svenskakyrkan.se

   

  Ulrika Larsson
  Kyrkomusiker (körledare för Kila kyrkokör, Sånglust och Gospelkören KAOS)             

  Direktnr: 0224-67 70 55 Mobilnr för sms: 073-773 28 55
  Skicka e-post till ulrika.larsson@svenskakyrkan.se

   

  Kerstin Ragnarsson
  Vik kantor
  Direktnr:
  Skicka e-post till kerstin.broddbo@gmail.com

   

  Per Nestor
  Körledare för Kumla-Tärnakören
  Mobilnr: 070-996 22 08
  Skicka e-post till 510lindqvist@gmail.com

   

  Kenneth Liljeholm
  Vaktmästare
  Ansvarig för Kumla kyrka och kyrkogård
  Direktnr: 0224-67 70 57
  Skicka e-post till kenneth.liljeholm@svenskakyrkan.se

   

  Ove Andersson
  Vaktmästare
  Ansvarig för Tärna kyrka och kyrkogård
  Direktnr: 0224-67 70 58
  Skicka e-post till ove.x.andersson@svenskakyrkan.se

   

  Helena Rilbacke
  Vaktmästare
  Ansvarig för Kila kyrka och kyrkogård
  Direktnr: 0224-67 70 59
  Skicka e-post till helena.rilbacke@svenskakyrkan.se