Foto: Per Nestor

9/10-21 Helgsmålsbön från Kumla kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Tacksägelsedagen: "Lovsång"

Digital helgsmålsbön från Kumla kyrka inför Tacksägelsedagen.Temat är ”Lovsång” och kollekten är en rikskollekt som går till Sveriges Kyrkosångsförbund. Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252.

 Musik: Sv ps 260 Jag kan icke räkna dem alla (L Sandell/A Lindström), Giga från sonat i d-moll (J B Loeillet), Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång (C Hultgren)

Präst: Per Alkstål

Piano: Ulrika Larsson

Textläsning: Anita Sandin

Foto, redigering, inledning, textläsning, blockflöjt och sång: Per Nestor

Orgel: Marianne Nestor

Vaktmästare: Kenneth Liljeholm

 Välkommen!