Foto: Per Nestor

6/1-21 Carolsgudstjänst från Kumla kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Maria Svärd, Kicki Liljefors Ahlqvist, Ulrika Larsson, Kerstin Wallin Rydh, Kerstin Billman och Ingrid Eklund