Foto: Per Nestor

5/8-23 Helgsmålsbön från Tärna kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Nionde söndagen efter trefaldighet "Goda förvaltare"

Välkommen till helgsmålsbön från Tärna kyrka inför nionde söndagen efter trefaldighet

Temat är ”Goda förvaltare” och kollekten är en rikskollekt till Act Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se/act. Sätt in din gåva via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Medverkande

Per Alkstål - präst, Ulrika Larsson – piano, Per Nestor – sång, blockflöjt, piano, textläsning, foto och redigering, Karin Hedvall - vaktmästare. 

Musik

580:1 Gud gav i skaparorden (Text: J A Eklund 1910/Musik: 1400-talet/H Kugelmann 1540), Du som var den minstes vän (Sv ps 379/Text: F M Franzén 1814, O Nivenius 1986/Musik: J R Ahle 1664), Sv ps 183 Som sådden förnimmer Guds välbehag (Text: B E Nyström 1936/Musik: svensk 1697).

Länkar

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster