Foto: Per Nestor

4/7-21 Musikgudstjänst från Tärna kyrka - Per och Marianne Nestor

Nyhet Publicerad Ändrad

Apostladagen

Texten till gudstjänsten är inte tillgänglig för tillfället. När den publiceras hittar du den här: Tankar i tiden - texterna