Foto: Per Nestor

27/6-21 Musikgudstjänst från Kumla hembygdsgård - Peter Burell, dragspel

Nyhet Publicerad Ändrad

Den helige Johannes Döparens dag

Texten till gudstjänsten är inte tillgänglig för tillfället. När den publiceras hittar du den här: Tankar i tiden - texterna