Foto: Per Nestor

25/10-20 Gudstjänst från Kumla kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Tjugonde söndagen efter trefaldighet