11/7-21 Musikgudstjänst från Kila kyrka - Agneta Selling, recitation & Ulrika Larsson, sång & piano

Nyhet Publicerad Ändrad

Sjätte söndagen efter trefaldighet

Texten till gudstjänsten är inte publicerad för tillfället. När den publiceras hittar du den här: Tankar i tiden - texterna