1/8-21 Gudstjänst från Kila kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Nionde söndagen efter trefaldighet

Texten till gudstjänsten är inte tillgänglig för tillfället. När den publiceras hittar du den här: Tankar i tiden - texterna