Brunnskyrkan exteriör, sommar
Foto: Okänd, bild från Sätra Brunn Hälsobrunn AB

Brunnskyrkan

Fastigheten ägs av Sätra Brunn Hälsobrunn AB.