Veckans psalm

Välkommen att lyssna till och sjunga med i ”Veckans psalm”, en psalm som kyrkomusikerna i pastoratet valt ut samt spelat in. Har du ingen psalmbok så får du gärna låna en från någon av pastoratets kyrkor.

Psalm 398 Vi reser ett tecken
Text: J. Jonson 1980
Musik: P. Harling 1980

Psalm 253 O giv oss, Herre, av den tro
Text: I. Granqvist 1902
Musik: B. Waldis 1553

Psalm 508 Nu kommer kväll med vilans bud
Text: N. Beskow 1921*
Musik: A. Krieger 1656

Psalm 512 Det ringer till vila
Text: J. O. Wallin 1838* (Järvsöpsalmen)
Musik: I. Widéen 1916

Psalm 702 Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
Text: Ch. Hultgren 1978
Musik: Ch. Hultgren 1978

Psalm 296 Sorgen och glädjen
Text: Th. Kingo 1681, O. Wågman 1914, G. Thorsell 1934, T. Fogelqvist 1937, B. G. Hallqvist 1983
Musik: svensk folkmelodi

Psalm 185 O Kriste du som ljuset är
Text: Latinsk hymn från 500-talet, W. Meusslin 1526, Olavus Petri? 1536, B. G. Hallqvist 1983
Musik: medeltida hymnmelodi

Psalm 38 B För att du inte tog det gudomliga
Text: O. Hartman 1970
Musik: B. Ring 1975

Psalm 800 Den mörka floden
Text: K-G. Hildebrand 1965
Musik: S-E. Bäck 1959

Psalm 450 Vaka med mig
Text: O. Hartman 1981
Musik: S-E. Bäck 1969

Psalm 755 Vila i mig
Text: E. Nyberg-Fast 1977
Musik: Å. Edvinsson 1975

Psalm 238 B
Text: J. Arrhenius 1694, J. Svedberg 1694*
Musik: J. G. Lotscher 1795

Psalm 86 O Guds kärlek, dina höjder
Text: Ch. Wesley 1747, A. Frostenson 1969
Musik: engelsk folkmelodi

Psalm 908 Gud är mysterium
Text: Christina Lövestam
Musik: Georg Riedel

Psalm 210 Jag lyfter ögat mot himmelen
Text: J. L. Runeberg 1855*
Musik: O. Lindberg 1917

Psalm 522 I Guds tystnad får jag vara
Text: J. Jonson 1984
Musik: Herrnhut efter 1735/Berlin 1786

Psalm 716 Namnet Jesus aldrig mister
Text: D. Welander 1923, J. Gustafsson 1924, P. Juliusson 1966*
Musik: zulu-melodi

Psalm 134 Gläns över sjö och strand
Text: A. Rydberg 1891, bearb. A. Tegnér 1893
Musik: A. Tegnér 1893

Psalm 194 Giv, o Jesus, fröjd och lycka
Text: J. Rist 1643, P. Brask 1690, B. G. Hallqvist 1983
Musik: J. Schop 1642

Psalm 113 Det är en ros utsprungen
Text: vers 1-2 Mainz ca 1585, vers 3-4 hos F. Layriz 1844, T. Knös 1867* Musik: 1400-talet/Köln 1599

Psalm 103 Bereden väg för Herran
Text: F. M. Franzén 1812, 1817
Musik: svensk variant av tysk folkmelodi/1693

Psalm 424 Jag höja vill till Gud min sång
Text: M. B. Landstad 1861, E. Evers 1902, J. A. Hellström 1981
Musik: världslig visa/Wittenberg 1533

Psalm 105 Hosianna, David son
Text: Matt 21:9
Musik: G. J. Vogler ca 1795

Psalm 217 Gud för dig är allting klart
Text: E. Malmeström 1936
Musik: G. Ch. Strattner 1691

Psalm 615 Kom vänner låt oss hasta
Text: G. Tersteegen 1753, övers. 1741,  B. G. Hallqvist 1983
Musik: fransk vismelodi/Erfurt 1572

Psalm 774 Som när ett barn kommer hem
Text: G. Strandsjö 1967
Musik: G. Strandsjö 1967

Psalm 880 När gravljusen brinner
Text: Christina Lövestam
Musik: Hans Kennemark 

Psalm 90 Blott i det öppna
Text: B. G. Hallqvist 1972, efter J. Kirkegaard 1971
 Musik: O Widestrand 1974, 1980 

Psalm 181 Nu är det morgon 
Text: E. Farjeon 1931, A. Frostenson 1976
Musik: gaelisk folkmelodi

Psalm 89 Se jag vill bära ditt budskap
Text: H. Nkounkou 1970, O Berglund 1974
Musik: H. Nkounkou 1970 

Psalm 811 Vi tackar för skörden 
Text: Brian Wren Översättning: Tomas Boström
Musik: Trad. 

Första söndagen efter Trefaldighet Psalm 202 De blomster som i marken bo 
Text: H. Martinsson 1973
Musik: E. von Koch 1974

Helig trefalighets dag Psalm 297 Härlig är jorden                                                Text: B. S. Ingemann 1850, C. Bååth-Holmberg 1884
Musik: schlesisk folkvisa/Leipzig 1842

Pingstdagen Psalm 260 Jag kan icke räkna dem alla                  
Text: L. Sandell 1883
Musik: A. Lindström 1889 

Söndagen före Pingst Psalm 191 Den dag du gav oss 
Text: J. Ellerton 1870, J. A. Eklund 1912, N. Beskow 1936
Musik: C. C. Scholefield 1874

Bönsöndagen Psalm 186 A Nu vilar folk och länder
Text: P. Gerhardt 1647, H. Spegel 1686, B. G. Hallqvist 1978
Musik: H. Isaac ca 1500

Femte söndagen i Påsktiden Psalm  532 Jag kom inte hit för att jag tror
Text: B. G. Hallqvist 1966
Musik: L. Å. Lundberg 1967

Fjärde söndagen i Påsktiden  Psalm 583 B Pärlor sköna, ängder gröna
Text: E. Evers 1899, B. G. Hallqvist 1983
Musik: Hj. Nilsson 1933

Tredje söndagen i Påsktiden Psalm 98 Ett vänligt ord kan göra under
Text: P. Nilsson 1993
Musik: Hamburg 1690

Andra söndagen i Påsktiden Psalm 204 Kornet har sin vila                                Text: A. Frostenson 1968, efter en engelsk carol
Musik: fransk folkmelodi 

Palmsöndagen Psalm 442 Han gick den svåra vägen
Text: B. G. Hallqvist 1975
Musik: E. Hovland 1975

Jungfru Maria bebådelsedag Psalm 935 Vi sjunger med Maria
Text: Vers 1-4 E Skeie, vers 5 Catharina Broomé 1984
Översättning: Catharina Broomé 1984
 Musik: H Gullichsen 1980 

Midfastosöndagen Psalm 908 Gud är mysterium 
Text: Christina Lövestam
Musik: Georg Riedel 

Tredje söndagen i fastan Psalm 837 Du satte dig ner som de nederstas vän
Text: Merete Wendler
Översättning: Jonas Jonson
Musik: Merete Wendler 

Andra söndagen i fastan Psalm 670 Ur djupen ropar jag till dig 
Omkväde: Ps 130:1-2
Text: ur Ps 130
Musik: E. Hovland 1970

Första söndagen i fastan Psalm 846 Väglöst är landet 
Text: Ylva Eggehorn
Musik: Michael Bojsen

Fastlagssöndagen Psalm 656 Visa mig, Herre, din väg
Omkväde: Ps 86:11
Text: ur Ps 25
 Musik: B Snickars 1978

Sexagesima Psalm 67 Som torra marken dricker
Text: B. G. Hallqvist 1977, efter J. Servel 1974
Musik: C Baden 1979

Kyndelsmässodagen Psalm 479 Jungfru Maria 
Text: E. Norberg 1957
Musik: P-E. Styf 1957

Fjärde söndagen efter trettondagen - Psalm 17 Ge Jesus äran
Text: B. Setterlind 1978, efter E. Budry 1885
Musik: G. F. Händel 1747

Fjärde i advent - Psalm 116 Nu tändas tusen juleljus
Text: E. Köhler 1898
Musik: E. Köhler 1898

Tredje i advent - Psalm 426b Hör du rösten
Text: K. Sundén 1970
Musik: K-O. Robertson 1980

Andra i advent - Psalm 858 För dem som vandrar i mörkret 
Text: Lars Westberg
Musik: Jerker Leijon 

Första i advent - Psalm 108 Gå, Sion, din konung att möta
Text: E. Nyström 1893
Musik: J. McGranahan 1881

Domsöndagen - Psalm 172 De skall gå till den heliga staden
Text: B. H. Hallqvist 1976, vers 4 O. Ahlén 1984
Musik: E. Hovland 1976

Söndagen före domsöndagen - Psalm 488 Ljus av ljus, o morgonstjärna
Text: M. Opitz 1634, J. Ch. Melartopaeus 1664, K-G. Hildebrand 1984
Musik: J. Schop 1642

Söndagen efter alla helgons dag - Psalm 626 Jordens Gud, stjärnornas Herre
Text: B. G. Hallqvist 1977, 1982
Musik: E. Hovland 1979

Tjungonde söndagen efter Trefaldighet - Psalm 831 Lägg i varandras händer fred
Text: Fred Kaan, översättning: Per Harling
Musik: Engelsk trad.
Arr: Fride Gustafsson

Nittonde söndagen efter Trefaldighet - Psalm 618 Faraos härar hann upp oss vid stranden
Text: B. Knudsen 1979, O. Nivenius 1980
Musik: Ansbach 1664

Artonde söndagen efter Trefaldighet - Psalm 92 Kärlek av höjden värdes beskära
Text: N. Beskow 1885
Musik: J. Crüger 1653

Tacksägelsedagen - Psalm 15 Halleluja! Sjung om Jesus
Text: A. Frostenson 1967, efter W. C. Dix 1866                      
Musik: R. H. Prichard 1831, 1855

Den helige Mikaels dag - Psalm 483 Guds änglar är hans sändebud
Text: o. Harman1978, efter G.Reimann1639
Musik: tysk folkvisa/Wittenberg 1533

Femtonde söndagen efter Trefaldighet - Psalm 575 Min själ, låt Gud i allt få råda
Text: G. Neumark 1641, O. Hartman 1978
Musik: B. Neumark 1641

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet - Psalm 793 Ett folk på väg
Text: P. Carlsson 1977, T Hagenfors 1977
Musik: T. Hagenfors 1977

Trettonde söndagen efter Trefaldighet - Psalm 399 Vi bär så många med oss
Text: S. Ellingsen1977, B. G. Hallqvist 1980
Musik: B. Janacek 1977

Tolfte söndagen efter Trefaldighet - Psalm 590 Som källor utan vatten
Text: A. Frostenson 1964
Musik: finsk

Elfte söndagen efter Trefaldighet - Psalm 253 O giv oss, Herre, av den tro
Text: I. Granqvist 1992
Musik: B. Waldis 1553

Tionde söndageen efter Trefaldighet - Psalm 71 Som spridda sädeskornen
Text: A. Frostenson1936
Musik: svensk folkvisa 1693

Tredje söndagen efter Trefaldighet - Psalm 954 Du har aldrig begärt av mig
Text: T. Boström 1979
Musik: T. Boström 1979

Den helige Johannes döparens dag - Psalm 855 Elisabeths sång
Text: Christina Lövestam
Musik: Nils Lindberg

Midsommardagen - Psalm 753 Nu är det härligt att leva
Text: F. Gustavsson 1990
Musik: F. Gustavsson 1990

Första söndagen efter Trefaldighet - Psalm 386 Upp ur vilda, djupa vatten
Text: F. Kaan 1965, B.G. Hallqvist 1977
Musik: Darmstadt 1698/Bamberg 1732

Heliga Trefaldighets dag - Psalm 712  O Gud som skapat vind och hav
Text: T. Littmarck1975
Musik: S. Gastorius 1675

Annandag Pingst - Psalm 718 Hennes starka vingar bär
Text: G. Light 1985, A. K, Hammar 1992
Musik: G. Light 1985

Pingstdagen - Psalm 361 O du helge Ande kom
Text: medeltida antifon, övers. 1983
Musik: medeltida antifon

Kristi himmelsfärds dag - Psalm 159 Till härlighetens land igen
Text: J. O. Wallin 1816
Musik: B. Gessius1605/H. Schein 1628

Söndagen före Pingst - Psalm 54 Vinden vi inte ser
Text: A. Frostenson1958,1973
Musik: E. Wikfeldt 1958

Bönsöndagen - Psalm 762 Du är en bön
Text: I. Johansson 1992
Musik: I. Johansson 1992

Femte söndagen i Påsktiden - Psalm 281 Mer helighet giv mig
Text: Ph. P Bliss 1873, L Lundequist 1889
Musik: norsk-svensk folkmelodi

Fjärde söndagen i Påsktiden - Psalm 292b Jublande lyfter vi våra händer
Text: F. Kaan 1972
Musik: K. O. Robertson 1981

Tredje söndagen i Påsktiden - Psalm 558 Herren är min herde god
Text: A. F. Runstedt 1908
Musik: G. Wennerberg 1869

Andra söndagen i Påsktiden - Psalm 259 Saliga visshet
Text: F.J. Crosby 1873, K. Hartman 1984
Musik: Ph. P. Knapp 1873

Annandag påsk psalm 531Varför gick vi bort att söka
Text: A. Frostenson1964 
Musik: Wales 1700-talet

Påskdagen psalm 469  Han lever! O, min ande känn
Text: J. O. Wallin 1819 
Musik: svensk 1694/95

Långfredagen Psalm 234 O salighet
Text: S. Lidman 1918 
Musik: B. Johnson 1928

Skärtorsdagen Psalm 395 Tyst likt dagg som faller 
Text: A. Frostenson 1960 
Musik: E. Wikfeldt 1963

Psalm 445 Se, kärlet brast, och oljan är utgjuten
Text: N. Söderblom 1928 vers 1 efter K. Gerok 1857
Musik: P. Vretblad 1938

Psalm 74 Du som gick före oss
Text: O. Hartman 1968
Musik: S-E. Bäck 1959

Psalm 480 Var hälsad, Herrens moder
Text: B. Setterlind1974, 1977, 1982, efter Salve Regina-sång av J. G. Seidenbusch 1687
Musik: Mainz 1712

Psalm 738 Herre, du vandrar försoningens väg
Text: T. Littmarck 1972
Musik: T. Littmarck 1972

Psalm 205 Vila i den väntan
Text: P. Harling 1980 efter J. F Räder 1848
Musik: O. Olsson 1921

Psalm 135 Se, vi går upp till Jerusalem
Text: P. Bukssib 1906
Musik: dansk (?) folkmelodi/Arrebos psaltare 1627

Psalm 438 Du som i alltets mitt
Text: A. Frostenson 1968
Musik: svensk 1697

Psalm 258 O liv, som blev tänt
Text: N.F.S: Grundtvig 1824, E. Liedgren 1935, bearb. 1937
Musik: G. Aulén 1937

Psalm 715 Jesus, det skönaste
Text: O. Th. Moe 1994, C. Broomé 1984
Musik: C. V. Sørlie ca 1910

Psalm 744 Barn och stjärnor
Text: Y. Eggehorn 1991
Musik: H. Nyberg 1991

Psalm 921Kristus i mig är en källa till liv
Text: M. Melin 1991
Musik: L. Johansson 1991

Psalm 518 Hur härligt vittna land och sjö
Text: Z. Topelius 1880
Musik: N. Söderblom 1916

Psalm 591 Det kan vi göra för rätt och för fred
Text: B. Wren 1972, A. Frostenson 1984
Musik: K-O. Robertson 1984

Psalm 434 Lagd på strå i ett stall
Text: Medeltida skolsång1582, A. Frostenson 1960
Musik: tysk 1360

Psalm 428 Mitt i vintern var det
Text: Ch. Rosetti för 1872,A.G. Wide 1962
Musik: G. Holst1906

Psalm 429 Herdar som på fältet vaktat
Text: G. R. Woodward 1910, A. Frostenson 1984
Musik: fransk eller flamländsk

Psalm 717 Innan gryningen
Text: Y. Yggehorn 1999
Musik: B. Andersson 1999

Psalm 413 Någon skall vaka i världens natt
Text: S. Ellingsen 1975, B. G. Hallqvist 1978
Musik: T. Kverno 1975

Psalm 423 Kom Jesus, kom Immanuel
Text: latinsk text 1100-talet, J.M. Neale 1851, A Frostenson 1984
Musik: medeltida

Psalm 109 Det susar genom livets strid
Text: C. Boberg 1883, H. Lindström 1984
Musik: D. Ahlberg1894

Psalm 174 Herre, när din dag är inne
Text: S. Ellingsen1976, O. Nivenius 1980
Musik: H. Gullichsen 1976

Psalm 599 O, låt ditt rike komma
Text: A. Frostenson 1969,1 982
Musik: R: Forsberg 1970

Psalm 169a I himmelen, i himmelen
Text: L. Laurinus 1622. J. Åström 1816
Musik: svensk 1693

Psalm 277 Så tag nu mina händer
Text: J. Hausmann 1862, J.A. Eklund 1917
Musik: F. Silcher 1842

Psalm 510 Innan natten kommer
Text: J Jonson 178,1982
Musik: P. Harling 1981

Psalm 817a Med hjärtats tillit
Text: D. Bonhoeffer 1944 /J. Jonson
Musik: S. Fietz 

Psalm 766 Trosbekännelse
Text: Ch. Lövestam 1980
Musik: J. Mattsson1983

Psalm 1 Gud, vår Gud, vi lovar dig
Text: Te Deum 400-talet, I. Franz 1768, 1771, O. Hartman 1980
Musik: tysk-österrikisk, Sagan 1772/Wien ca1774

Psalm 249 - Psalm 249 Blott en dag
Text: L. Sandell 1865
Musik: O. Ahnfelt 1972
Reflektion: Roland Alm, präst

Psalm 756Bara i dig
Text: B. Johansson 1987, efter Psalt. 62
Musik: B. Johansson 1987

Psalm 710 - Som gränslösa vidder
Text: M. Lönnebo 1993
Musik: S-E. Bäck 1985

Psalm 96 - Öppna mig för din kärlek
Text: A. Lindgren 1978
Musik: R. Forsberg 1978

Psalm 289  - Guds kärlek är som stranden
Text: A. Frostenson 1968
Musik: L.Å. Lundberg 1968

Psalm 303 - Det finns en väg till himmelen
Text: B. Setterlind 1972
Musik: folkmelodi upptecknad i Sköldinge

Psalm 285 - Det finns djup i Herrens godhet
Text: B. G. Hallqvist 1970 efter F. W. Faber (1814-1863)
Musik: Tysk?/Paderborn 1765

Psalm 183 - Som sådden förnimmer Guds välbehag
Text: B. E. Nyström 1936
Musik: svensk 1697

Psalm 293Sanningens ande, himmelskt ljus du tänder
Text: Z. Topelius 1869
Musik: J. Crüger 1653

Psalm 617 - Vi är ett folk på vandring
Text: B. G. Hallqvist 1981
Musik: E. Hovland 1981

Psalm 752 - Över berg och dal
Text: T. Littmarck 1988
Musik: T. Littmarch 1988

Psalm 288 - Gud, från ditt hus
Text: F. Kaan 1968, B. G. Hallqvist 1970
Musik: Chartres 1784

Psalm 178 - Som skimret över hav och sky
Text: J. Zwick ca 154, 1545, A. Frostenson 1969
Musik: J. Walter 1541

Psalm 313 -  Min frälsare lever
Text: B.G. Hallqvist
Musik: L. Moberg

Psalm 493 - - Nu stiger solen fram ur österns portar
Text: Th. Kingo 1674, A. Frostenson 1969
Musik: H. O. c: Zinck 1801

Psalm 179  - Morgon mellan fjällen
Text: Okänd amerikansk författare ca 1850, B. Ehrenborg-Posse 1852
Musik: B. K. H. E. Hauer före 1852

Psalm 338 - Som ett klockspel hör jag dig
Text: A Frostenson 1970
Musik: B. Milgrove 1769

Psalm 524 - Är dagen fylld av oro och bekymmer
Text: M. Bylock 1983
Musik: A. Øien 1967

Psalm 638 - Det finns ett hem långt bortom
Text: H. W. Baker 1861, B. G. Hallqvist 1977
Musik: norsk folkmelodi från  Syskkylven

Psalm 530 - En dunkel örtagård jag vet
Text: E. Liedgren 1919
Musik: B. Berglund 1937

Psalm 531 - Varför gick vi bort att söka
Text: A. Frostensson 1964
Musik: Wales 1700-talet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommande psalmer:                                                                                      

Vecka 19 Sönd före pingst          
508 Nu kommer kväll med vilans bud 
Text: N. Beskow 1921* 
 Musik: A. Krieger 1656

Vecka 20  Pingstdagen                  
253 O giv oss, Herre, av den tro
Text: I. Granqvist 1902
Musik: B. Waldis 1553

Vecka 21 Heliga tref                      
398 Vi reser ett tecken 
Text: J. Jonson 1980
Musik: P. Harling 1980

Vecka 22 1 e tref                             
763 Du vänder ditt ansikte till mig 
Text: Ch. Lövestam 1991
Musik: J. Mattsson 1991 

Vecka 23  2 e tref                             
 28 Så älskade Gud världen all
Text: B. Ehrenborg-Posse 1856, J. H. Åberg 1983
Musik: Genève 1551/1856

Vecka 24 3 e tref                             
798 Som liljan på sin äng
Text: J. A. Hellström 1975
Musik: svensk folkmelodi

Vecka 25                                              
199 Den blomstertid nu kommer
Text: I. Kolmodin? 1694, J. O. Wallin 1819,
B. G. Hallqvist 1979
Musik: svensk folkvisa/1693

Vecka 26
200 I denna ljuva sommartid
Text: P. Gerhardt 1653, J. von Düben 1725,
C. O. Angeldorff 1855, B. G. Hallqvist 1980
Musik: N. Söderblom 1916

Vecka 27 
201 En vänlig grönskas rika dräkt
                                                        
Text: C. D. af Wirsén 1889
Musik: W. Åhlén 1933

Vecka 28
751 O, vad världen nu är skön
Text: J. A. Josephson 1861
Musik: efter W. A. Mozart (1756-91)

Vecka 29                                              
754 När dagen fylls av fågelsång 
Text: F. Kaergaard 1992, J. A. Hellström 1993
Musik: J-O. Kulander 1993