Veckans psalm

Välkommen att lyssna till och sjunga med i ”Veckans psalm”, en psalm som kyrkomusikerna i pastoratet valt ut samt spelat in. Har du ingen psalmbok så får du gärna låna en från någon av pastoratets kyrkor.

Psalm 921Kristus i mig är en källa till liv
Text: M. Melin 1991
Musik: L. Johansson 1001

Psalm 591 Det kan vi göra för rätt och för fred
Text: B. Wren 1972, A. Frostenson 1984
Musik: K-O. Robertson 1984

Psalm 434 Lagd på strå i ett stall
Text: Medeltida skolsång1582, A. Frostenson 1960
Musik: tysk 1360

Psalm 428 Mitt i vintern var det
Text: Ch. Rosetti för 1872,A.G. Wide 1962
Musik: G. Holst1906

Psalm 429 Herdar som på fältet vaktat
Text: G. R. Woodward 1910, A. Frostenson 1984
Musik: fransk eller flamländsk

Psalm 717 Innan gryningen
Text: Y. Yggehorn 1999
Musik: B. Andersson 1999

Psalm 413 Någon skall vaka i världens natt
Text: S. Ellingsen 1975, B. G. Hallqvist 1978
Musik: T. Kverno 1975

Psalm 423 Kom Jesus, kom Immanuel
Text: latinsk text 1100-talet, J.M. Neale 1851, A Frostenson 1984
Musik: medeltida

Psalm 109 Det susar genom livets strid
Text: C. Boberg 1883, H. Lindström 1984
Musik: D. Ahlberg1894

Psalm 174 Herre, när din dag är inne
Text: S. Ellingsen1976, O. Nivenius 1980
Musik: H. Gullichsen 1976

Psalm 599 O, låt ditt rike komma
Text: A. Frostenson 1969,1 982
Musik: R: Forsberg 1970

Psalm 169a I himmelen, i himmelen
Text: L. Laurinus 1622. J. Åström 1816
Musik: svensk 1693

Psalm 277 Så tag nu mina händer
Text: J. Hausmann 1862, J.A. Eklund 1917
Musik: F. Silcher 1842

Psalm 510 Innan natten kommer
Text: J Jonson 178,1982
Musik: P. Harling 1981

Psalm 817a Med hjärtats tillit
Text: D. Bonhoeffer 1944 /J. Jonson
Musik: S. Fietz 

Psalm 766 Trosbekännelse
Text: Ch. Lövestam 1980
Musik: J. Mattsson1983

Psalm 1 Gud, vår Gud, vi lovar dig
Text: Te Deum 400-talet, I. Franz 1768, 1771, O. Hartman 1980
Musik: tysk-österrikisk, Sagan 1772/Wien ca1774

Psalm 249 - Psalm 249 Blott en dag
Text: L. Sandell 1865
Musik: O. Ahnfelt 1972
Reflektion: Roland Alm, präst

Psalm 756Bara i dig
Text: B. Johansson 1987, efter Psalt. 62
Musik: B. Johansson 1987

Psalm 710 - Som gränslösa vidder
Text: M. Lönnebo 1993
Musik: S-E. Bäck 1985

Psalm 96 - Öppna mig för din kärlek
Text: A. Lindgren 1978
Musik: R. Forsberg 1978

Psalm 289  - Guds kärlek är som stranden
Text: A. Frostenson 1968
Musik: L.Å. Lundberg 1968

Psalm 303 - Det finns en väg till himmelen
Text: B. Setterlind 1972
Musik: folkmelodi upptecknad i Sköldinge

Psalm 285 - Det finns djup i Herrens godhet
Text: B. G. Hallqvist 1970 efter F. W. Faber (1814-1863)
Musik: Tysk?/Paderborn 1765

Psalm 183 - Som sådden förnimmer Guds välbehag
Text: B. E. Nyström 1936
Musik: svensk 1697

Psalm 293Sanningens ande, himmelskt ljus du tänder
Text: Z. Topelius 1869
Musik: J. Crüger 1653

Psalm 617 - Vi är ett folk på vandring
Text: B. G. Hallqvist 1981
Musik: E. Hovland 1981

Psalm 752 - Över berg och dal
Text: T. Littmarck 1988
Musik: T. Littmarch 1988

Psalm 288 - Gud, från ditt hus
Text: F. Kaan 1968, B. G. Hallqvist 1970
Musik: Chartres 1784

Psalm 178 - Som skimret över hav och sky
Text: J. Zwick ca 154, 1545, A. Frostenson 1969
Musik: J. Walter 1541

Psalm 313 -  Min frälsare lever
Text: B.G. Hallqvist
Musik: L. Moberg

Psalm 493 - - Nu stiger solen fram ur österns portar
Text: Th. Kingo 1674, A. Frostenson 1969
Musik: H. O. c: Zinck 1801

Psalm 179  - Morgon mellan fjällen
Text: Okänd amerikansk författare ca 1850, B. Ehrenborg-Posse 1852
Musik: B. K. H. E. Hauer före 1852

Psalm 338 - Som ett klockspel hör jag dig
Text: A Frostenson 1970
Musik: B. Milgrove 1769

Psalm 524 - Är dagen fylld av oro och bekymmer
Text: M. Bylock 1983
Musik: A. Øien 1967

Psalm 638 - Det finns ett hem långt bortom
Text: H. W. Baker 1861, B. G. Hallqvist 1977
Musik: norsk folkmelodi från  Syskkylven

Psalm 530 - En dunkel örtagård jag vet
Text: E. Liedgren 1919
Musik: B. Berglund 1937

Psalm 531 - Varför gick vi bort att söka
Text: A. Frostensson 1964
Musik: Wales 1700-talet