Stiftelser

Det finns olika stiftelser man kan söka pengar ur. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2022.

Utlysning av utdelning ur Tiny Danströms stiftelse

• Bidrag kan sökas av församlingsbor över 65 år med maximal pension eller annan inkomst på 190 400 kr, som ej erhåller kommunalt försörjningsstöd och behöver en extra slant inför jul.
• Stipendium kan sökas av studeranden, även som utbildar sig för praktisk verksamhet, som fyller högst 30 år under 2022. Studieintyg ska bifogas ansökan. Sökanden måste vara skriven i Farhults fd församling.


Ansökan skall ha mottagits på expeditionen i Väsby
senast den 31 oktober 2022

Lars Lindqvist minnesfond

delar årligen ut pengar till barn eller vuxna med sjukdom, handikapp eller missbruksproblem. Bidrag kan sökas för vård, hjälpmedel eller rekreation. Stadgarna föreskriver att sökanden ska vara bosatt i Väsby församling. Bidraget är avsett för personer som lever under små ekonomiska omständigheter och lämnas endast en gång per sökande.


Vid frågor, kontakta diakon Miranda Herrlin Iacobi
070- 366 06 54, miranda.herrliniacobi@svenskakyrkan.se


Ansökan inlämnas på expeditionen i Väsby
senast den 31 oktober 2022

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ansökningsblanketter finns att hämta nedan eller på Kulla pastorats expedition i Väsby.

Telefon: 042 - 36 06 50
Epost: kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: kullapastorat.se
Kulla pastorat, S:t Andreas väg 40, 263 57 Höganäs