Påsken i Kulla pastorat

Välkommen till påsken i Kulla pastorat - till gudstjänster och mässor, till musikandakter och till passionsandakter, till våra musikmeditationer online.

Påsken är kyrkans största högtid - varför då? Läs mer här

En stund av meditation och reflektion - lyssna och se online:

Måndag Largo ur Triosonat i Eb av Johann Sebastian Bach
Karin Johansson, orgel - Vikens kyrka
Tisdag Allemande ur Fransk svit nr 3 i c-moll av Johann Sebastian Bach. Helena Morath, piano - Vikens kyrka
Onsdag Largo av Antonio Vivaldi. Anna-Lena Andersson, orgel- Jonstorps kyrka

Måndag 3 april

Lerbergets kyrka Passionsandakt kl 18.30
Präst: Joel Jarbo - kyrkomusiker: Karin Johansson

Samtal på Väsby kyrkogård kl 13.00-15.00
Mirada Herrlin Iacobi, diakon, Lotta Arnelin

Tisdag 4 april

Lerbergets kyrka Passionsandakt kl 18.30
Präst: Joel Jarbo - kyrkomusiker: Marie Brandt Wilhelmsson - medverkar: Kyrkokören

Samtal på Väsby kyrkogård kl 13.00-15.00
Mirada Herrlin Iacobi, diakon, Lotta Arnelin

Onsdag 5 april

Lerbergets kyrka Passionsandakt kl 18.30
Präst: Joel Jarbo - kyrkomusiker: Marie Brandt Wilhelmsson - medverkar: Gospelkören

Samtal på Väsby kyrkogård kl 13.00-15.00
Mirada Herrlin Iacobi, diakon, Lotta Arnelin

Skärtorsdagen 6 april

Jonstorps kyrka 
Skärtorsdagsmässa kl 18.30
Präst: Therese Bjerle - kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson - medverkar: projektkören

Lerbergets kyrka
Skärtorsdagsmässa kl 18.30
Präst: Christoffer Kullerberg - kyrkomusiker: Marie Brandt Wilhelmsson  

Vikens kyrka
Skärtorsdagsmässa kl 18.00
Präst: Stina Hagman - diakon: Annika E Olshov - kyrkomusiker: Karin Johansson, Ingrid Andersson Kjellsdotter violoncell

Väsby kyrka
Samtal på Väsby kyrkogård kl 13.00-15.00
Mirada Herrlin Iacobi, diakon, Lotta Arnelin

Skärtorsdagsmässa kl 19.30
Präst: Monica Ivarsson - kyrkomusiker: Karin Johansson - medverkar: Ingrid Andersson Kjellsdotter violoncell

Långfredagen 7 april

Farhults kyrka
Långfredagsgudstjänst kl 15.00
Präst: Roland Alm - kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson - medverkar: Frida Persson Bäcklund

Lerbergets kyrka
Långfredagsgudstjänst kl 10.00 även på Kulla pastorats Youtube-kanal
Präst: Joel Jarbo - kyrkomusiker: Marie Brandt Wilhelmsson  - medverkar: Pär Sjölander, Jan-Olof Ryström, kyrkokören framför Jesu sju ord på korset

Vikens kyrka
Långfredagsgudstjänst kl 11.00
Präst: Stina Hagman - kyrkomusiker: Helena Morath, Matilda Nordberg

Väsby kyrka
Långfredagsgudstjänst kl 17.00
Präst: Moncia Ivarsson - kyrkomusiker: Helena Morath, Matilda Nordberg

Påskdagen söndag 9 april

Farhults kyrka
Påskdagsmässa kl 10.00
Präst: Therese Bjerle - kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson - medverkar: Kyrkokören

Lerbergets kyrka
Påskdagsmässa kl 10.00 även på Kulla pastorats Youtube-kanal
Präst: Joel Jarbo - kyrkomusiker: Marie Brandt Wilhelmsson  - medverkar: sångare från kyrkans körer, Youngsters påsk

Vikens kyrka
Påskdagsgudstjänst kl 11.00
Präst: Eva Gullmo - kyrkomsuiker Karin Johansson, Matilda Nordberg - medverkar: Laudate, Joacim Andersson trumpet

Väsby kyrka
Påskdagsgudstjänst kl 14.00
Präst: Stina Hagman - diakon: Miranda Herrlin Iacobi - kyrkomusiker: Matilda Nordberg, Karin Johansson - medverkar: Laudate

Annandag påsk måndag 18 april

Heljarödsgården
Emmausmässa kl 10.00
Präst: Roland Alm - kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson
Heljarödsgårdens vänner ordnar vandring från Årnacke hamn till gården kl 9.00

Svenska kyrkan nationellt

Svenska kyrkan nationellt bjuder också in till gudstjänster under påsken 

 Varmt välkommen!