Levande möten

Tanken med Levande möten är att två personer, med olika eller snarlika infallsvinklar och kompetenser, möts i ett samtal utan moderator där vi som finns i rummet får vara medmötare där och då.

Levande möten är en samtalsserie i Vikens kyrka som nu är inne på sin tionde säsong. Tanken med Levande möten är att två personer, med olika eller snarlika infallsvinklar och kompetenser, möts i ett samtal utan moderator där vi som finns i rummet får vara medmötare där och då. Efter eventuella frågor avslutas kvällen senast kl 20.00. Det är fri entré och insläpp en timme innan samtalet börjar. Man kan inte förboka platser.

Vikens kyrka söndagskvällar kl 18.30

 

OBSERVERA - ÄNDRING!

#30 David Thurfjell 

På grund av sjukdom i familjen kan tyvärr inte John Sjögren inte medverka på söndagens Levande möten. Men vi får glädjen av att höra David Thurfjell prata om sin senaste bok En locktorn i ödemarken och fundera över rubriken Konsten att besjäla världen.  

5 mars kl 18.30

Konsten att besjäla världen

David Thurfjell är professor i Religionshistoria vid Södertörns högskola och även författare till en rad uppmärksammade böcker kring fenomenet religion och hur den sig uttryck i vårt samhälle. I Det gudlösa folket och Granskogsfolk tar David sig an vår tids sekularisering och med den rykande färska En locktorn i ödemarken reflekterar han på olika sätt om människans förmåga att själv besjäla världen.