Månadens böneämnen

Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas.

Tillsammans är vi starka i bön. Var med och be för vår värld, vårt land, vår by, vår kyrka och människor i vår närhet. Förutom att vi ber för människor i nöd  i vår värld och i vår närhet, ber vi under varje månad speciellt för följande verksamheter i vår kyrka, för dess ledare och deltagare:

Januari

●      Time out
●      Gospelkör
●      Bokcirkel
●      Ekumeniska nätverket

Februari
●      UG - ungdomsgruppen
●      Kyrkokör
●      Bokbord
●      Årsmötet

Mars
●      Minirytmik
●      Vokalensemble
●      Soppluncher
●      styrelsen

April
●      Kontakt med skola/förskola
●      Lovsångsteam
●      Café Lerberget
●      samarbetskommitten

Maj
●      Konfirmander
●      Allmän förbön
●      Ljud och bildgruppen
●      Kommunikationsgruppen                 

Juni
●      Unga medarbetare
●      Personlig förbön
●      Värdgrupper
●      Våra anställda

Juli
●      Öppen förskola
●      Gudstjänstplanering
●      Inköpsansvariga
●      Våra ideella medarbetare

Augusti
●      Youngsters
●      Familjesöndagar
●      Städ- och fixargrupper
●      AU - arbetsutskottet

September
●      Kids
●      Programkommitté
●      Missionsinsamling
●      DMU - diakoni och missionsutskottet

Oktober
●      Testpatrullen
●      Hemgrupper
●      stiftelsen Lerbergets kyrka
●      BU - barn och ungdomsutskottet

November
●      Jump
●      Bibelsamtal
●      Placeringsgruppen
●      PU - praktiskta utskottet

December
●      Luciakör
●      Bönegrupper
●      Ideella samordnare