Ansökan lägerbidrag

Styrelsen i EFS Missionsförening Lerberget delar årligen ut bidrag för dig som vill åka på läger!

Kriterierna är dessa:
• Sökande ska vara under 18 år
• Sökande ska vara registrerad i Lerbergets kyrkas verksamhet
• Ansökan ska göras före lägret
• Lägret arrangeras av Svenska Kyrkan, EFS eller annat
kristet samfund
• Du kan få max 800 kr i ersättning/år innan du är konfirmerad
• Du kan få max 1000 kr i ersättning/år efter att du är konfirmerad
Så snart ansökan inkommit ger vi besked om bidrag betalas ut eller ej.

Därefter behöver vi ett kvitto eller liknande för att kunna betala ut
bidraget.

För mer information, kontakta Sara Ivarsson 073- 022 45 29 eller
sara.ivarsson3@svenskakyrkan.se

Genom din anmälan godkänner du att dina uppgifter registreras hos Kulla Pastorat. Läs hur vi behandlar dina personuppgifter här.