Ansökan lägerbidrag

Styrelsen i EFS Missionsförening Lerberget delar årligen ut bidrag för dig som vill åka på läger!

Kriterierna är dessa:
• Sökande ska vara under 18 år
• Sökande ska vara registrerad i Lerbergets kyrkas verksamhet
• Ansökan ska göras före lägret
• Lägret arrangeras av Svenska Kyrkan, EFS eller annat
kristet samfund
• Du kan få 500 kr i ersättning/läger och du kan ansöka om ersättning för max 3 läger/år (alltså 1500 kr/år).
Så snart ansökan inkommit ger vi besked om bidrag betalas ut eller ej.

Därefter behöver vi ett kvitto eller liknande för att kunna betala ut
bidraget.

För mer information, kontakta Jenny Fägerstrand  073-02 24 401 eller
jenny.fagerstrand@svenskakyrkan.se