Personal Lerbergets kyrka

I Lerbergets kyrka arbetar präst, kyrkomusiker, pedagog och barnledare. Här hittar du uppgifter till dem.

Stina Hagman

Stina Hagman

Kulla pastorat

Kyrkoherde, Kulla pastorat, Förvaltningen

Marie Brandt Wilhelmsson

Marie Brandt Wilhelmsson

Kulla pastorat

Kantor, Lerberget

Jenny Fägerstrand

Jenny Fägerstrand

Kulla pastorat

Barn och familj, Lerberget

Sara Ivarsson

Sara Ivarsson

Kulla pastorat

Pedagog, Lerberget

Joel Jarbo

Joel Jarbo

Kulla pastorat

Arbetsledande komminister, Lerberget

Christoffer Kullenberg

Christoffer Kullenberg

Kulla pastorat

Komminister, Lerberget