Personal i förvaltningen

Stina Hagman

Stina Hagman

Kulla pastorat

Kyrkoherde, Kulla pastorat, Förvaltningen

Maria Brolin Boshag

Maria Brolin Boshag

Kulla pastorat

Ekonomiassistent, Förvaltningen

Bodil Eriksson

Bodil Eriksson

Kulla pastorat

Ekonomiassistent, Förvaltningen

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Kulla pastorat

Kommunikation, Förvaltningen

Mikael "Micke" Håkansson

Mikael "Micke" Håkansson

Kulla pastorat

Kyrkogårdsförman, Fastigheter, Förvaltningen

Eva-Marie Nilsson

Eva-Marie Nilsson

Kulla pastorat

Kyrkokamrer, Förvaltningen