Foto: Olof Tholander

Våra orglar

I Frillestads kyrka finns vår finaste orgel. En Elfströmorgel från 1890 som är tillbyggd i romantisk stil. Lyssna på den här!

Orgeln i Frillestads kyrka

Lyssna på Frillestads kyrkas orgel här!

Orgeln i Frillestads kyrka är byggd 1999 av NYE Orgelbyggeri AB, Farstorp (Bergenblad & Jonsson.) Den har 17 stämmor, varav fyra är växelregister, två manualer och pedal. 

Under 1800-talet började svenska landsortskyrkor förses med orglar. Tidigare leddes sången av en kantor som fungerade som försångare. Frillestads gamla orgel, som var kyrkans första, byggdes 1890 av Carl Elfström (1830–1917) från Ljungby i Småland.

Carl Elfström var först anställd vid bröderna Söderlings orgelbyggeri i Göteborg, men startade sedan egen verksamhet i Berga i Småland. 1870 reste han till Amerika för att studera orgelbyggeri. Han arbetade troligen på Steinways pianofabrik i New York och byggde där också ett par mindre orglar. När han efter två år kom hem, etablerade han sig som orgelbyggare i Ljungby. Hans orgelverkstad där var på sin tid en betydande industri med 25 anställda. Elfström hann med att bygga cirka 75 orglar till kyrkor i hela södra Sverige. Den största orgeln (28 stämmor) byggde han i Linköpings domkyrka 1887. Endast ett tiotal av Elfströms instrument är fortfarande bevarade. Frillestads gamla orgel byggde han 1890, 60 år gammal. Sin sista orgel byggde han så sent som 1912. Han var då 82 år gammal.

Frillestads nuvarande orgel, som invigdes 1999, är byggd som en stilkopia av en Elfströmorgel från 1890. Metallpipor, orgelhus och bälg har återanvänts från den gamla orgeln. Den stumma fasaden är också bevarad från 1890-års orgel. Metallpiporna i sju stämmor kommer från den gamla orgeln. De nya stämmorna är gjorda efter förebilder från bland annat Elfströmorglarna i Hånger, Kärda och Tolg (Småland) samt Nordströmorgeln i Flisby (Fagott-Oboe.) Den klangliga gestaltningen och intonationen är utförd i Elfströms stil. De nya träpiporna i fur är gjorda som kopior av de gamla. Tungstämmorna har belädrade munstycken efter dåtida modell och basun och trumpet har uppsatser av trä i basen. 

Spelbordet i valnöt är utfört som en kopia av ett Elfströmspelbord och registerandragen har handmålade skyltar av porslin. Manualklaviaturerna är i fur belagda med oxben och pedalklaviaturen i fur belagd med ek. Mekaniken är gjord av fur, björk, järn, mässingstrådar och lädermuttrar. Bälgen kan trampas manuellt med originaltrampan eller drivas av en elektrisk fläkt. Orgeln har 906 pipor.

Disposition Frillestad

Bergenblad & Jonsson, Farstorp, 1999

Manual I         
Borduna 16´      (1890) *
Principal 8´        (1890) *
Gamba 8´          (1890) *
Fleut harmonique 8´
Gedackt 8´        (1890) *
Octava 4´          (1890)
Octava 2´          (1890)
Cornett 3 ch      (från g)
Trumpet 8´   *

Manual II
Vox retusa 8´
Salicional 8´       (1890)
Voix céleste 8´
Rörflöjt 8´
Flöjt 4´
Flageolette 2´
Fagott-Oboe 8´
Calcant

Pedal
Subbas 16´       (växelregister)
Principal 8´        (växelregister)
Gedackt 8´        (växelregister)
Basun 16´                  
Trumpet 8´        (växelregister)

Koppel:
I/Ped, II/Ped, II/I, 4´/I, 16´/II

Svällare för manual II

1890 = stämmor från 1890 av Carl Elfström
* = växelregister mellan manual I och pedal

Mekanisk traktur och registratur
Omfång: Manual: C-g3, Pedal: C-f1.

Spelbordet från 1999 till orgeln i Frillestads kyrka. Foto: Olof Tholander
Orgelfasaden och läktaren i Frillestads kyrka av Carl Elfström 1890. Foto: Olof Tholander