Foto: Martin Carlsson

Våra barnkörer

Det är roligt att sjunga i kör! Vi har körer för barn från 6 år och uppåt i Påarp, Mörarp, Björka och Ekeby! Se alla tider här!

Lövsångarna och Lövmix sjunger i Välluvs kyrka. Foto: Olof Tholander

BARNKÖRER I PÅARP:

Lövsångarna (7–9 år)

måndagar kl. 15.15–16
i Kupan i Påarp

Adress: Lokföraregatan 20 C i Påarp

Lövsångarna är en barnkör som övar i Kupan i Påarp. Alla barn mellan 6 och 9 år som tycker det är roligt att sjunga är välkomna!

Vi blandar sånger med lek och övningar och vi framträder i våra kyrkor vid gudstjänster och konserter, bland annat vid de årliga luciakonserterna.

 Ibland åker vi på läger.

 

Lövmix (10–12 år)

måndagar kl. 16.30–17.15
i Kupan i Påarp

Adress: Lokföraregatan 20 C i Påarp

Barnkören Lövmix är för åldrarna 10–12 år och vi övar i Kupan i Påarp. Här lär vi oss att sjunga i stämmor. Vi medverkar vid gudstjänster och konserter, bland annat de årliga luciakonserterna, och ibland åker vi på läger eller gör musikalprojekt.

Medhjälpare i barnkörerna i Påarp är Josefin Andersson och Ulla-Lena Gummesson.

 

 

Sångfåglarna och Sångmix sjunger i Mörarps kyrka. Foto: Anna Keller

BARNKÖRER I MÖRARP:

Sångfåglarna (6–8 år)

onsdagar kl. 16.15–17
i Mörarps församlingshem

Adress: Brandmansgatan 3, Mörarp

Tycker du om att sjunga och röra dig till musik? Då är du välkommen till Sångfåglarna i Mörarps församlingshem på onsdagar klockan 16.15–17!

Kören är för barn från 6 till 9 år. Vi medverkar i familjegudstjänster, på Mörarps julmarknad, går luciatåg och sjunger vid luciakonserterna tillsammans med andra körer. Vi lär oss också litet om noter och rytmer på ett lekfullt sätt. Under våren åker vi på läger.

 

Sångmix (9–12 år)

onsdagar kl. 15.15–16
i Mörarps församlingshem

Adress: Brandmansgatan 3, Mörarp

Sångmix är en kör för barn mellan 10 och 12 år där vi sjunger, rör oss till musik och lär oss lite om noter och rytmer. Vi övar i Mörarps församlingshem på onsdagar klockan 15.15–16. Vi medverkar i familjegudstjänster, på Mörarps julmarknad, går luciatåg och sjunger vid luciakonserterna. Under våren åker vi på läger.

 

 

Stefan Ed
Sånglärkorna sjunger i Björkakyrkan.

BARNKÖR I BJÖRKA:

Sånglärkorna (6–8 år)

Varannan tisdag kl. 15–15.45
i Gläntanskolans musiksal i Björka

Adress: Merkuriusgatan 200, Ödåkra.

Du som är mellan 6 och 8 år är varmt välkommen! Vi sjunger och rör oss till musik. Kören medverkar bland annat vid skolans adventssamlingar och vid luciakonserten. Under våren åker vi på läger. Vi övar tre av fyra tisdagar enligt schema klockan 15–15.45.

Näktergalarna (9–12 år)

Tisdagar kl. 16–16.45
i Gläntanskolans musiksal i Björka

Adress: Merkuriusgatan 200, Ödåkra.

Vi sjunger bland annat i stämmor och lär oss noter. Du som är mellan 9 och 12 år är välkommen att sjunga med oss! Vi siktar på en luciakonsert och på barnkörkonsert och barnkörläger till våren.

 

 

Barnkören Stellakören övar i Ekebygården. Foto: Nathalie Nygren

BARNKÖR I EKEBY:

Stellakören (från 6 år)

Torsdagar kl. 16–17
I Ekebygården

Adress: Pastorsgatan 10, Ekeby

En kör för barn från 6 år och uppåt i Ekeby. I Stellakören kommer vi att sjunga tillsammans, leka lekar med musiktema och öva inför olika framträden i våra kyrkor.

Låter det spännande? Kontakta körledaren Nathalie Nygren vid frågor och för anmälan!