Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Välluvs kyrka

Välluvs kyrka byggdes troligen mellan 1150 och 1180. Kyrkan har ett triumfkrucifix från 1200-talet, en praktfull altaruppsats och en rikt skulpterad predikstol från 1600-talet.

Kyrkans murar är uppförda av gråsten och triumfbågen och kyrkans sockel av finhuggen sandsten. På 1400-talet tillkom tornet. 

Dopfuntens kupa av granit är från 1100-talets senare del med ett dopfat av mässing från 1600-talet.

Triumfkrucifixet av ek som hänger i triumfbågen är från 1200-talet. Detta ändrades redan under medeltiden då konungakronan ersattes av en törnekrona.

Den praktfulla altaruppsatsen är från 1600-talet och är målad 1624 av Sören Kiaer. 

Den rikt skulpterade predikstolen från 1627 bär den danske kungen Kristian IV:s namnskiffer. 

Kyrkan och församlingsgården (tidigare prästgård) ligger väl samlade mellan samhällena Påarp och Bårslöv. Församlingsgården användes som prästgård fram till slutet av 1890-talet. Byggnaden har sedan 1970 använts som församlingsgård.

Lyssna på en ljudguide

Här kan man lyssna på en intressant ljudguide med bilder som berättar mer om Välluvs kyrka. Lyssna här!