Foto: Olof Tholander

Välluvs kyrka

Välluvs kyrka byggdes troligen mellan 1150 och 1180. Kyrkan har ett triumfkrucifix från 1200-talet, en praktfull altaruppsats och en rikt skulpterad predikstol från 1600-talet.

Kyrkans murar är uppförda av gråsten och triumfbågen och kyrkans sockel av finhuggen sandsten. På 1400-talet tillkom tornet. 

Dopfuntens kupa av granit är från 1100-talets senare del med ett dopfat av mässing från 1600-talet.

Triumfkrucifixet av ek som hänger i triumfbågen är från 1200-talet. Detta ändrades redan under medeltiden då konungakronan ersattes av en törnekrona.

Den praktfulla altaruppsatsen är från 1600-talet och är målad 1624 av Sören Kiaer. 

Den rikt skulpterade predikstolen från 1627 bär den danske kungen Kristian IV:s namnskiffer. 

Kyrkan och församlingsgården (tidigare prästgård) ligger väl samlade mellan samhällena Påarp och Bårslöv. Församlingsgården användes som prästgård fram till slutet av 1890-talet. Byggnaden har sedan 1970 använts som församlingsgård.

Välluvs kyrka Foto: Olof Tholander
Den fina altaruppsatsen i Välluvs kyrka är från 1600-talet. Foto: Olof Tholander
Krucifixet i Välluvs kyrka är från 1200-talet. Foto: Olof Tholander

Lyssna på en ljudguide

Här kan man lyssna på en intressant ljudguide med bilder som berättar mer om Välluvs kyrka. Lyssna här!