Foto: Olof Tholander

Våra förtroendevalda

Här finns namnen på ledamöterna i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Kropps församling.

Hösten 2021 var det val i Svenska kyrkan och alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllde minst 16 år på valdagen rösta i kyrkovalet. 

Man valde till tre olika nivåer: kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Här i Kropps församling röstade närmre 700 församlingsbor i valet till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige

Det valda kyrkofullmäktige i Kropps församling för åren 2022–2025 består av 25 ledamöter och 13 ersättare. Elisabet Hersborn har valts till ordförande och Anders Andrén till vice ordförande.

Här finns ledamöterna i kyrkofullmäktige 2022–2025.

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige har utsett ledamöterna i kyrkorådet, 14 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Jörgen Hansson har valts till ordförande och Lena Fagerström till vice ordförande. Dessutom är kyrkoherden självskriven ledamot i kyrkorådet. Kyrkorådet utser ledamöter till arbetsutskottet.

Här finns ledamöterna i kyrkorådet 2022–2025.

Här finns protokoll från sammanträden med kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

VALDELTAGANDE I KROPPS FÖRSAMLING 2021:

Summa giltiga röster: 623
Summa ogiltiga röster: 67
Summa avgivna röster: 690
Röstberättigade: 5619
Valdeltagande: 12,28%