Psalmtexter

Psalm 113 vers 1-2: ”Det är en ros utsprungen”

1. Det är en ros utsprungen av Davids rot och stam,
av fäderna besjungen, en ros i Juda land,
en blomma skär och blid, mitt i den kalla vinter,
i midnatts mörka tid.

2. Om denna ros allena ljöd för Jesajas ord,
att född av jungfrun rena han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt oss detta under skedde,
som oss profeten sagt.

Lovsången/psalm 10: – ”Lov ära och pris”

1. Lov, ära och pris, dig, vår Fader och vän,
som alltid oss älskat och älskar oss än.
Halleluja, din är äran!
Halleluja, amen!
Halleluja, din är äran!
Halleluja, amen!

2. Lov, ära och pris, dig, Guds heliga Lamm,
som bar våra synder på korsträdets stam.
Halleluja, din är äran!
Halleluja, amen!
Halleluja, din är äran!
Halleluja, amen!

3. Lov, ära och pris, dig, vår Hjälpare god,
som vittnar om Jesu  försonande blod!>
Halleluja, din är äran!
Halleluja, amen!
Halleluja, din är äran!
Halleluja, amen!

Psalm 119 vers 3-4: ”Var hälsad, sköna morgonstund”

3. Han tårar fälla skall som vi,
förstå vår nöd och stå oss bi
med kraften av sin Anda,
förkunna oss sin Faders råd
och sötman av en evig nåd
i sorgekalken blanda,
strida, lida
dödens smärta, att vårt hjärta
frid må vinna och en öppnad himmel finna.

4. Han kommer, till vår frälsning sänd,
och nådens sol, av honom tänd,
skall sig ej mera dölja.
Han själv vår herde vara vill,
att vi må honom höra till
och honom efterfölja,
nöjda, höjda
över tiden och i friden
av hans rike en gång varda honom like.

Psalm 118: ”Fröjdas vart sinne”

1. Fröjdas, vart sinne, julen är inne,
Frälsaren kommen är.
Se, huru ljusen brinna i husen,
prisande vännen kär!

2. Natten förjagas,  redan det dagas,
sällhetens sol uppgår.
Herden för hjorden mänska är vorden.
Nu är det jubelår.

3. O vilken ära: Gud är oss nära,
Herren ibland oss bor.
Han till de ringa himlen vill bringa.
Säll den på honom tror!

4. Gamla och unga, låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud!
Vitt över jorden ljuder de orden,
änglarnas glädjebud.