Foto: Olof Tholander

Protokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Här finns protokoll från sammanträden med kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Kropps församling.